»»

"/>
PEDAGOŠKI ZAVOD BPK-A GORAŽDE
Novi seminari za odgajatelje, nastavnike i profesore
Datum: 15.01.2015.

IMG_3901

U organizaciji Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde, u toku zimskog raspusta i ove godine bit će organizovano niz seminara za odgajatelje i nastavnike predškolskih ustanova, te osnovnih i srednjih škola na području BPK-a Goražde s ciljem njihovog upoznavanja s novim nastavnim metodama i novinama u obrazovnom procesu.

Više detalja o programu ovih seminara dala je direktorica Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde Dika Makota.

– U skladu sa Planom rada Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, mi ćemo i ove godine nastaviti sa edukacijom nastavnika koja se odvija u skladu s dokumentom koji nosi naziv „Kontinuirani profesionalni razvoj“, koji je donesen i na nivou države. Na ovim seminarima ćemo posvetiti pažnju novim temama s ciljem dobre edukacije i boljeg procesa obrazovanja – kazala je ona.

Teme za edukaciju prethodno su usaglašene sa nastavnicima, a ove godine na seminarima će biti obuhvaćeno deset tema sa različitim ciljnim grupama, na način da će svaki dan biti obrađene po dvije teme sa različitim predavačima.

– U saradnji sa Muftijstvom goraždanskim ove godine imamo čast da organizujemo predavanje na kojem će predavač biti prof.dr. Nezir Halilović koji će govoriti o dvije teme – Menadžment u obrazovanju i Modularna nastava u predmetu vjeronauka, da bismo prešli na modularni nastavni plan i program – istakla je direktorica Pedagoškog zavoda.

Održavanje seminara planirano je za narednu sedmicu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.