»»

"/>
U OKVIRU PROGRAMA „PRILIKA PLUS“
Uključivanje kompanija u praktičnu obuku učenika i odraslih na prostoru našeg kantona
Datum: 21.01.2015.

IMG_4046

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota sastali su se juče sa predstavnicima programa „Prilika Plus“ .

Program „Prilika Plus“ nastao je kao inicijativa Švicarske ambasade u BiH koja u potpunosti finansira implementaciju ovog projekta u cilju razvoja kapaciteta za stručnu obuku radne snage u BiH.  S obzirom da već duži niz godina u sektoru metalske i auto- industrije postoji potreba za kvalitetno obučenim kadrovima potrebno je uskladiti međusobne aktivnosti različitih aktera kako bi se poboljšalo stručno obrazovanje učenika i odraslih.

S tim u vezi, ovaj sastanak imao je za cilj definisanje pojedinačne uloge i odgovornosti kako bi se u narednom periodu pokrenuli projekti unaprjeđenja nastavnog procesa, te otvorile mogućnosti za uključivanje kompanija u praktičnu obuku učenika i odraslih na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Informacije i zaključci sa ovog sastanka trebali bi poslužiti za izradu projektnog dokumenta, koji će biti upućen Ambasadi Švicarske na evaluaciju kako bi se osigurala finansijska podrška za sufinansiranje dogovorenih aktivnosti.

Nakon sastanka u zgradi Vlade BPK Goražde, predstavnici programa „Prilika Plus“ sastali su se sa predstavnicima privrednih subjekata „Bekto-Precisa“ i „Prevent“, predstavnicima Privredne komore BPK Goražde te predstavnicima srednjih škola STŠ „Hasib Hadžović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Riječ je o prvom sastanku na kojem je prezentiran program, a u narednom periodu pristupiće se pripremi protokola o saradnji u kojem će se definisati detalji ove saradnje.

IMG_4044

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.