»»

"/>
SASTANAK KANTONALNIH I OPĆINSKIH ZVANIČNIKA SA PREDSTAVNICIMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA U GORAŽDU
Razgovarano o pitanju smještaja studenata Internacionalnog univerziteta u Goraždu
Datum: 11.02.2015.

IMG_2399

U Općini Goražde danas je održan sastanak na kojem je razgovarano o pitanju smještaja  studenata Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

Uz predstavnike općine, na čelu sa načelnikom Muhamedom Ramovićem i osnivače univerziteta dr. Emira Duranovića i Elmu Brutus, sastanku su prisustvovali i premijer BPK-a Goražde Emir Oković, te ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga.

Osim za univerzitet i studente, rješavanje ovog pitanja od velikog je značaja i za Bosansko-podrinjski kantona Goražde i resorno ministarstvo.

– Zajedno sa predstavnicima općine, u čijoj je nadležnosti to pitanje u većem dijelu, danas je razgovarano o mogućim rješenjima i lokacijama u skladu sa Regulacionim planom, kako bismo zajednički pronašli adekvatno rješenje ovog problema – kazao je premijer Oković.

IMG_2377

 

Kako je pojasnio dr. Emir Duranović, smještaj studenata je ključni problem za početak rada Univerziteta koji je planiran za sljedeću akademsku godinu.

– Naš je cilj obezbijediti smještaj za najmanje 250 do 300 studenata i najkasnije do 15. maja imati potpisane ugovore o smještaju studenata. Tome će prethoditi pregled smještajnih kapaciteta od strane komisije koju će sačinjavati predstavnici Univerziteta i predstavnici agencija koje će dovoditi turske studente – istakao je on.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti kako za trajni, tako i privremeni smještaj studenata, a neke od lokacija predstavnici osnivača već su imali priliku posjetiti.

– Neke od tih lokacija smo vidjeli i mislim da su dobre, s tim da je potrebno izvršiti neka dodatna ulaganja i adaptaciju prostora na tim lokacijama. Razgovarali smo i o lokaciji za trajni smještaj univerziteta – kampusa sa prostorom za smještaj studenata i prostorom za izvođenje nastave. Prema karti koju smo vidjeli,  ono što nam je dosad ponuđeno je izvanredna lokacija i nama je u interesu da to bude što bliže centru grada – istako je Duranović.

Načelnik Općine Goražde istakao je da će i općina uložiti sve napore, kako bi se našlo najpovoljnije rješenje ovog problema.

– Smatramo da je najbolja lokacija u ulici 1. slavne višegradske brigade, s obzirom da smo tu i po Regulacionom planu predvidjeli izgradnju zgrade Univerziteta – pojasnio je načelnik Ramović i dodao da bi se na toj lokaciji mogao izgraditi i studentski dom.

Danas je dogovoreno da će do iznalaženja trajnog rješenja za smještaj studenata, nadležne općinske i kantonalne službe u saradnji s Turističkom zajednicom prikupiti podatke o raspoloživom smještaju području općine Goražde, kako bi se do aprila znao tačan kapacitet za privremeni smještaj studenata koji budu studirali na Univerzitetu u Goraždu.

IMG_2385

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.