»»

"/>
U ŠKOLI U FOČANSKOJ JABUCI STVORENI PREDUSLOVI ZA ODVIJANJE NASTAVE U PRIRODI
Podršku ovom projektu će pružiti ministarstva obrazovanja i privrede
Datum: 16.02.2015.

IMG_4630

Ministri obrazovanja i privrede, Damir Žuga i Esed Radeljaš, upriličili su u petak posjetu Osnovnoj školi „Ustikolina“, odnosno njenoj područnoj školi u Fočanskoj Jabuci s ciljem upoznavanja sa kapacitetetima ove obrazovne ustanove koja bi pored redovnih aktivnosti bila mjesto za učenje u prirodi. Učenici bi kroz organizovanje izleta imali mogućnost pohađanja škole skijanja, alpinizma i orjentiringa.

Obilasku terena, pored direktora ove škole Mensada Arnauta, prisustvovali su načelnik općine Foča u FBiH Zijad Kunovac, muftija goraždanski Remzija ef. Pitić te predstavnici brojnih kulturno- sportskih udruženja.

Škola pored prirodnog bogatstva raspolaže i sa određenim dijelom materijalno-tehničkih sredstava za ovu namjenu i prema riječima direktora Mensada Arnauta, stvoreni su svi preduslovi za pokretanje škole u prirodi.

IMG_4647

 

„Imamo 80 kreveta i ormara za potencijalne korisnike. Takođe, posjedujemo  i jedan dio opreme za trepezariju. Ulaganjem manjih finansijskih sredstava za renoviranje ova škola bi se mogla staviti u funkciju, ne samo za učenike sa prostora BPK Goražde već i šire. Mi smo ranijih godina bili u jednom regionalnom, evropskom Centru obrazovanja država u razvoju na području zapadnog Balkana, u koji su uključene škole iz Srbije, Crne Gore i BiH i kroz to istraživanje i ispitivanje smo vidjeli da su zainteresovane i druge škole da posjete ovu školu kako bi pohađali nastavu u prirodi“-kazao je direktor Osnovne škole „Ustikolina“ Mensad Arnaut.

Područnu školu u Fočanskoj Jabuci trenutno pohađaju četiri učenika. Ministarstvo za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde će aktivnosti ove škole podržavati sve dok u njoj ima i jedan učenik, a kako je ovom prilikom istaknuto, slijedi donošenje određenih podzakonskih akata za organizovanje škole u prirodi.

„Mi već imamo zakonskim okvirom definisano šta je to škola u prirodi. Naši ciljevi su u dva smjera opredijeljeni. Jedan je da škola u prirodi zaživi kroz Zakon o osnovnom obrazovanju, a drugi je da ova škola bude u funkciji 365 dana u godini. Takođe, i zgradu koja se nalazi do ove škole ćemo pokušati staviti u funkciju preko projekata „OdRaz“-a, zajedno sa lokalnom zajednicom, kako bi ova škola bila u potpunosti opremljena za edukacijski i nastavni proces“-istaknuo je ministar Damir Žuga.

IMG_4645

 

Sa kapacitetima i mogućnostima koje pruža osnovna škola u Fočanskoj Jabuci, prilikom posjete, upoznao se i predstavnik Udruženja pedagoga sporta i Aktiva nastavnika Elvedin Srkalović.

„Kada je riječ o planovima Udruženja njihova realizacija planirana je za kraj školske godine. Planirali smo da imamo pohode za djecu koja bi išla na Grebak , obilazila stećke, a radili bismo i orjentaciju u prirodi sa kompasom i bez kompasa . Ovdje postoje i sportski tereni sa reflektorima te  dobre padine gdje bi se organizovale škole skijanja, a uslovi postoje za izlete i logorovanje“- kazao je nakon obilaska terena Elvedin Srkalović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.