»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Predstavljen Kalendar važnih kulturnih dešavanja na području BPK-a Goražde
Datum: 30.03.2015.

IMG_5773

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je na svojoj posljednjoj sjednici Kalendar važnih kulturnih dešavanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kalendar je sačinilo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, a njegovom  donošenju prethodilo je objavljivanje javnog poziva na koji je pristiglo 39 zahtjeva lokalnih zajednica, kulturnih ustanova i lokalnih nevladinih organizacija koje se bave kulturnom djelatnošću. Od ukupnog broja zahtjeva u Kalendar važnih kulturnih dešavanja uvršteno je njih dvanaest.

Resorni ministar Damir Žuga kazao je kako je ministarstvo prilikom donošenja ovog kalendara bilo rukovođeno namjerom da osigura kontinuitet organizovanja značajnih kulturnih dešavanja i manifestacija i obezbijedi finansijsku podršku za njihovu organizaciju, s obzirom na činjenicu da je kultura, zbog nedostatka finansijskih sredstava, jedna od oblasti čije je funkcionisanje danas  veoma otežano.

– Vođeni pomenutom problematikom riješili smo da utvrdimo značajna kulturna dešavanja sa  nosiocima aktivnosti i određenim sufinansiranjem, odnosno cjelokupnim finansiranjem od strane ministarstva. Budžet koji smo ove godine planirali za kulturu i koji je Skupština usvojila u iznosu od 59.000 KM, pet puta je veći nego prethodne godine. To još uvijek nije dovoljno, ali ovo je jedan veliki iskorak u pogledu kulture, prije svega kao podrška promociji kulturnih dešavanja koje imamo u kantonu, podrška našim nevladinim organizacijama te kulturnim ustanovama i lokalnim zajednicama – kazao je ministar Žuga.

Kulturna dešavanja prema ovom kalendaru raspoređena su tokom svih dvanaest mjeseci u godini, a ministarstvo će nastojati da u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima podrži i druge kulturne manifestacije

– Mi ovim kalendarom nećemo reći ne ni drugim kulturnim manifestacijama koje će se možda spontano dogoditi i za koje ćemo dobiti zahtjeve, ali ovo je nešto što smo definisali, što je Vlada donijela i to će nam biti od prioritetnog značaja za sufinansiranje – kazao je ministar.

Prema njegovim riječima, kriteriji kojima se ministarstvo rukovodilo pri odabiru kulturnih dešavanja prevashodno su bili tradicija, odnosno vremenski period postojanja tih manifestacija i njihova ozbiljnost, broj učesnika, kao i broj posjetilaca određene manifestacije, te vlastito učešće u finansiranju samih manifestacija.

Nosilac najvećeg broja aktivnosti po kalendaru je goraždanski Centar za kulturu sa ukupno sedam kulturnih manifestacija, a njime su obuhvaćena i kulturna dešavanja na području općina Foča i Pale u FBiH.

Kalendar važnih kulturnih dešavanja uključuje sljedeće manifestacije:

1.Koncert „U susret proljeću“ – JU OMŠ „Avdo Smailović“
2.„Aprilski dani kulture“ – JU Centar za kulturu
3. Festival „Rade Jovanović“ – JU Centar za kulturu i Udruženje muzičara „Behar“
4. „Drinske večeri dječije poezije“ – JU Centar za kulturu
5. Festival „Šta se pjesmom sanja“ – JU Centar za kulturu
6. Festival „Djeca pjevaju sevdalinke“ – JU Centar za kulturu
7. „Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom“ – JU Centar za kulturu
8. Internacionalni festival prijateljstva – JU Centar za kulturu
9. „Dani Huseina ef. Đoza“ – Muftijstvo goraždansko
10. „Ustikoljansko ljeto“ – Općina Foča/ FBiH
11. „Pračansko ljeto“ – Općina Pale/ FBiH
12. „Festival srednjovjekovlja“ – Udruženje „Kulturna baština BPK-a“

Ministar je istakao i to da će ovaj kalendar svake godine biti revidiran te da će se provesti određene analize s ciljem da se utvrdi da li su ispunjeni postavljeni ciljevi, odnosno da se izvrše korekcije i izmjene kalendara ukoliko to bude potrebno.

Kalendar vaznih kulturnih desavanja

IMG_5777

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.