»»

"/>
Predstavljen Kalendar takmičenja učenika u osnovnim i srednjim školama
Datum: 07.04.2015.

IMG_6029

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod BPK-a Goražde donijeli su Kalendar takmičenja učenika u osnovnim i srednjim školama i za ovu školsku godinu.

Takmičenja su već započela i trajat će do sredine maja.

– Školska takmičenja iz različitih predmeta i različitih oblasti već su postala naša tradicija i praksa, a ove godine učenici osnovnih škola će se takmičiti iz velikog broja predmeta. Za učenike 6., 7., 8. i 9. razreda održat će se takmičenje iz predmeta matematika i vjeronauka, za učenike 9. razreda i takmičenje iz engleskog i njemačkog jezika i informatike, dok će za učenike 8. i 9. razreda, takođe, biti održano takmičenje iz fizike. Učenici srednjih škola takmičit će se iz  predmeta matematika, fizika i vjeronauka – pojasnila je Amira Borovac, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu.

Takmičenje iz vjeronauke organizuje se u saradnji sa Aktivnom nastavnika islamske vjeronauke, dok će takmičenje o znanju iz oblasti saobraćaja biti organizovano u saradnji s Auto-moto klubom Goražde.

Svake godine se organizuju i takmičenja iz demokratije, kao i takmičenja za učenike Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović,“ a cilj svih takmičenja je da se kod učenika razvije zdrav takmičarski duh, da učenici dobiju priliku da pokažu svoje znanje te steknu uslove za učešće na takmičenjima koja se organizuju na višim nivoima.

– Prvo organizujemo školska, a zatim i kantonalna takmičenja na kojima su obavezne učestvovati sve škole sa određenim brojem učenika. Nakon toga, učenici, prema osvojenom plasmanu, odlaze na federalna, državna i međunarodna takmičenja – kazala je Amira Borovac.

U ministarstvu ističu da se učenici rado odazivaju na ova takmičenja, posebno zbog činjenice da im osvojena priznanja mogu poslužiti u nastavku školovanja ili prilikom izbora budućeg zanimanja.

– Po završetku svih takmičenja, kad se sumiraju rezultati i kad u saradnji s Pedagoškim zavodom napravimo analize o uspjehu učenika, Ministarstvo će organizovati svečanu dodjelu nagrada i diploma najboljim učenicima i nastavnicima radi odlaska na dalja takmičenja, a diplome i nagrade će učenicima svakako poslužiti i prilikom upisa u srednje škole, na fakultete ili  prilikom izbora za učenika generacije – istakla je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.