»»

"/>
Razgovarano o potrebi zakonskog uređenja oblasti kulturnog naslijeđa
Datum: 17.04.2015.

IMG_6377

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održan sastanak sa udruženjem „Kulturna baština“ BPK-a Goražde na kojem je razgovarano o temi zaštite kulturnih dobara i kulturnog naslijeđa na području BPK-a Goražde.

Sastanku su prisustvovali premijer BPK-a Emir Oković, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga te predstavnici lokalnih zajednica i goraždanskog Muftijstva.

Budući da je fokus razgovora bio na stvaranju zakonskih pretpostavki za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara na području BPK-a, resorni ministar je istakao da će Ministarstvo uložiti napore da Zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa BPK-a Goražde bude donesen u narednoj godini.

– Razgovarali smo i o formiranju Registra kulturnih dobara. Ovo udruženje nam je u velikoj mjeri to olakšalo, jer ove godine završavaju sa lociranjem svih kulturnih dobara na području našeg kantona. Iz njihove prezentacije vidjeli smo kako je to bilo prije deset godina, kada je bilo evidentirano šest lokacija kulturno-historijskog naslijeđa, za razliku od sada kada imamo preko 200 takvih lokacija – kazao je ministar Damir Žuga.

Razgovarano je i o inicijativi načelnika Općine Foča (FBiH) Zijada Kunovca za održavanje  okruglog stola o temi značaja Osmanlija za ovo područje, s ciljem da se u turističku ponudu BPK-a uvrste određeni sadržaji vezani za boravak Osmanlija na ovim prostorima.

– S ciljem razvoja turizma u BPK Goražde, naš cilj je da turisti koji dolaze u BiH posjete i naše lokalne zajednice, a vjerujemo da ćemo uspjeti obogatiti turističku ponudu kroz regulisanje zakona iz oblasti kulturnog naslijeđa –  istaknuo je resorni ministar.

Ovom prilikom iskazana je podrška udruženju i njegovim aktivnostima čiji je cilj da se evidentiraju i zaštite objekti kulturno-historijskog naslijeđa na području BPK-a Goražde, koji osim historijskog i turističkog imaju i edukativni značaj.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.