»»

"/>
Sastanak sa direktorima obrazovnih ustanova
Razgovori o Strategiji obrazovanja BPK Goražde
Datum: 25.01.2012.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport danas je održan sastanak sa direktorima svih obrazovnih ustanova na području kantona na kojem je razgovarano o predstojećoj izradi Strategije obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Prema riječima resorne ministrice Alme Delizaimović , ovaj strateški dokument odredit će pravce razvoja obrazovnog sistema u našem kantonu i bit će usklađen sa Razvojnim planom BPK Goražde za period do 2014. godine, a obuhvatit će sve segmente obrazovanja s ciljem planskog i sistematskog uređenja ove oblasti.
Strategijom će biti definisani i prioriteti ulaganja u obrazovne ustanove, kao i pravci razvoja obrazovnog sistema, s konačnim ciljem unaprijeđenja cjelokupnog obrazovnog procesa, a podršku u njenoj izradi pružit će i OSCE koji je već ranije učestvovao u izradi Akcionog plana za unaprijeđenje inkluzivnog obrazovanja općine Goražde. Ovaj Akcioni plan, kojeg je usvojilo Općinsko vijeće Općine Goražde, učesnicima današnjeg sastanka predstavila je Suada Osmanspahić, koordinatorica OSCE-a.
Sve obrazovne ustanove na području kantona donijet će i svoje razvojne planove, a u njihovoj izradi, pored nastavnog osoblja, učestvovat će i učenici i roditelji.
Na sastanku je formirana i radna grupa koja će utvrditi daljnje smjernice na izradi ove strategije.

/bpkg.gov.ba/

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.