»»

"/>
Razgovarano o implementaciji Programa prevencije ovisnosti kod djece i mladih
Datum: 30.07.2015.

0_20

Na poziv federalne ministrice obrazovanja i nauke Elvire Dilberović, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde Damir Žuga jučer je u Sarajevu zajedno s ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem te ministrima obrazovanja Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona prisustvovao sastanku koji je inicirala organizacija Zeleni polumjesec u BiH – Yesilay.

Zeleni polumjesec BiH je nevladina organizacija koja na principima poštivanja ljudskog dostojanstva nastoji zaštititi društvo od loših navika, bez obzira na vjersku, etničku ili drugu pripadnost članova datog društva.

Predstavnici Zelenog polumjeseca BiH – predsjednik Redžo Čaušević, sekretar  Remzija Islamagić i predsjednik Upravnog odbora Sait Kačapor predstavili su na sastanku rad ove organizacije, kao i planove za promociju vrijednosti koje ona zagovara.

Tako je istaknuto da će se kroz organizaciju edukativnih radionica, te podjelu udžbenika i edukativnih materijala mladima i njihovim roditeljima pokušati predočiti  najozbiljniji zdravstveni izazovi današnjice, kao što su ovisnosti o alkoholu, duhanu, drogama, igrama na sreću i informacionim tehnologijama, kao i njihove posljedice.

Organizacija Yesilay koja u BiH djeluje od 2014. godine, proglašena je organizacijom od najvećeg državnog značaja za Republiku Tursku, a u njenom fokusu, između ostalog, bit će i provođenje aktivnosti na prevenciji svih vrsta ovisnosti s ciljem zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva.

Na sastanku je  dogovoreno i da predstavnici Zelenog polumjeseca BiH u narednom periodu posjete Bosansko-podrinjski kanton radi potpisivanja Sporazuma o saradnji na pomenutom programu, kao i dogovora o otvaranju predstavništva ove organizacije u Goraždu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.