»»

"/>
Prisustvo prvoj sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH i posjeta Studentskom centru Sarajevo
Datum: 25.08.2015.

ministarstvo_obrazovanja_i_nauke_federacije_bih

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga jučer je u Sarajevu prisustvovao prvoj sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon uvodnog dijela sjednice, u okviru kojeg je konstituisana Koordinacija ministara obrazovanja i nauke te potpisan Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje ovog stalnog savjetodavnog tijela za koordinaciju obrazovnog i naučnog sektora u FBiH, razgovarano je o pitanjima od značaja za oblast obrazovanja na nivou FBiH.

Prvoj sjednici Koordinacije, na kojoj je razmatrana Informacija o početku školske 2015/2016. godine u kantonima u FBiH te Informacija o obavezama BiH prema EU direktivama u oblasti obrazovanja, prisustvovali su i predstavnici Federalnog sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Na sastanku su razmatrane i mogućnosti uspostavljanja kriterija za volonterski angažman učenika koji bi bili vrednovani prilikom upisa u srednje škole i fakultete u FBiH, te je razgovarano o okvirnim pedagoškim standardima na području FBiH i predstojećem obilježavanju 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja.

Neki od zadataka Koordinacije jesu da analizira i procjenjuje stanje i potrebe obrazovnog sistema  na području Federacije, pruža podršku nadležnim organima u provođenju strateških prioriteta u oblasti reforme obrazovanja te daje različite preporuke nadležnim organima za usklađivanje obrazovnih politika i strateških planova razvoja obrazovanja u Federaciji.

Nakon ovog sastanka, ministar Damir Žuga posjetio je i Studentski centar Sarajevo gdje je sa direktorom Centra Emirom Kadrićem razgovarao o subvencioniranju ishrane i smještaja studenata s područja Bosansko-podrinjskog kantona od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.