»»

"/>
IZ MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Za efikasnu prevenciju vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije potreban je angažman svih relevantnih sudionika u društvenoj zajednici
Datum: 14.01.2016.

IMG_1556

Aktuelna problematika vršnjačkog nasilja bila je tema o kojoj je danas razgovarano u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S tim u vezi, resorno ministarstvo poduzelo je niz aktivnosti da ukaže na potrebu preventivnog djelovanja, dok su predstavnici Ministarstva prisustvovali sastancima na kojima je razgovarano o vršnjačkom nasilju i maloljetničkoj delikvenciji u školama te mehanizmima za njihovo sprečavanje.

Jedan od njih bio je i jučerašnji sastanak u Mostaru koji je održan na poziv federalne ministrice obrazovanja i nauke Elvire Dilberović, a kojem su prisustvovali ministri i predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja.

Kako ističe stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u kantonalnom Ministarstvu obrazovanja Amira Borovac, ovom sastanku prethodilo je dostavljanje informacije Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke o preventivnima aktivnostima koje se poduzimaju u školama na području BPK-a Goražde.

– Na sastanku je doneseno niz preporuka i zaključaka da se što prije oformi jedna radna grupa na nivou Federacije sastavljena od različitih stručnjaka iz svih kantona, gdje bi se radilo na usaglašavanju propisa koji tretiraju ovu oblast, jer u svakom kantonu, pa i u našem kantonu postoji niz dokumenata i propisa koji tretiraju borbu protiv nasilja u školama, maloljetničku delikvenciju i sl., ali svi ti propisi nemaju isti naziv, tako da se u javnosti stiče utisak da vlada jedno šarenilo. Na ovaj način nastojaćemo da ujednačimo postupanje po ovom pitanju na nivou cijele Federacije i o tome su se potvrdno izjasnili i svi ministri – kazala je Amira Borovac.

Donesene preporuke uključuju aktivnosti kao što su pojačani nadzor i aktiviranje postojećih programa prevencije nasilja u školama, programi edukacije i intenziviranje međuinstitucionalne saradnje, jačanje kadrovskih kapaciteta, izmjena zakonske regulative, uspostava jedinstvene metodologije prikupljanja podataka o maloljetničkoj delikvenciji te javne kampanje o važnosti prevencije ovih pojava.

U dijelu koji se odnosi na zakonsku regulativu koja reguliše nasilje i maloljetničku delikvenciju istaknuto je da su izmjene potrebne naročito u kontekstu pojačanog represivnog djelovanja i pooštravanja kaznene politike, ali i u kontekstu jasnijeg postupanja nadležnih organa.

– Što se tiče samog nasilja u školama i maloljettničke delikvencije to nije pojava koja je nova za naš obrazovni sistem i uopšte za društvo. Međutim, na sastanku je jasno istaknuto da će odgojno- obrazovne ustanove snositi odgovornost za onaj dio koji se tiče nadležnosti koja je data zakonom – istakla je Borovac.

Međutim, s obzirom da škola nije jedino mjesto na kojem se može dogoditi nasilje i maloljetnička delikvencija, istaknuta je potreba uključivanja svih relevantnih sudionika društva u sprječavanje ovih pojava – od porodice do nadležnih institucija.

Na sastanku je istaknuta i već ustaljena praksa upošljavanja pedagoga i socijalnih radnika u svim školama na prostoru BPK-a Goražde koji zajednički mogu raditi na identifikaciji problema i otkrivanju uzroka eventualnog nasilja, kako bi se, prvenstveno u saradnji sa roditeljima, ovakvi problemi blagovremeno spriječili.

Ministrima obrazovanja drugih kantona preneseno je i pozitivno iskustvo škola u BPK Goražde koje se odnosi na otvaranje socijalnih i pedagoških kartona za učenike.

– Za svakog učenika pri upisu u osnovnu školu, pedagoška i socijalna služba je dužna da otvori i vodi pedagoški i socijalni karton učenika i to je zaista jedan model o kojem su se pohvalno izjasnili svi ostali ministri. Oni će to preuzeti u svoje kantone kako bi se pratio rast i razvoj učenika, ne samo kroz njegov pedagoški i psihološki razvoj, nego mi zaista moramo sagledati i socijalne prilike u kojima učenici žive – kazala je stručna savjetnica u resornom ministarstvu.

Učesnicima sastanka u Mostaru prezentovan je i projekt pod nazivom „Policajac u zajednici“ koji je u proteklom periodu realizovan u školama na području BPK-a Goražde, a čiji je cilj stvaranje povjerenja u institucije sistema, te blagovremeno prepoznavanje lošeg ili nasilnog ponašanja koje može imati štetne posljedice na društvo i okolinu.

Jedna od tema redovnog sastanka kantonalnog Ministarstva obrazovanja sa direktorima osnovnih i srednjih škola koji je održan početkom ove sedmice, takođe je bilo vršnjačko nasilje, te je u tom kontekstu razgovarano o načinima i mehanizmima njegove prevencije.

Naglašeno je da će resorno ministarstvo u saradnji sa učenicima i roditeljima, te institucijama sistema i u budućem periodu aktivno raditi na preveniranju ovih negativnih društvenih pojava te unaprjeđenju mehanizama prevencije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.