»»

"/>
Zbog niskih temperatura
Časovi u OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ bit će skraćeni do daljnjeg
Datum: 02.02.2012.

S ciljem prevazilaženja problema otežanog izvođenja nastave u OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, uzrokovanog nemogućnošću adekvatnog zagrijavanja školskih prostorija, premijer BPK Goražde Emir Frašto i resorna ministrica Alma Delizaimović održali su danas sastanak sa direktoricom škole Edibom Bećirević, predsjednikom Vijeća roditelja ove škole Rifetom Bečićem i direktorom MSŠ „Enver Pozderović“ Fikretom Terovićem.

Razmatrajući moguća rješenja nastalog problema, uz konsultacije sa stručnim licima za pitanje grijanja, konstantovano je, da bi se, za vrijeme trajanja niskih temperatura, trebao uvesti režim produženog rada kotlovnice, kako bi se osiguralo odgovarajuće  grijanje u ovim školama.

Obzirom da je zaključeno da ni na ovaj način nije moguće, u potpunosti, prevazići nastalu situaciju u OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, a uzimajući u obzir da je rukovodstvo škole već poduzelo sve raspoložive mjere na stvaranju optimalnih uslova za rad škole, dogovoreno je da se, počev od sutra, 03.02.2012. godine časovi nastave u OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ skrate na 30 minuta. Ovakav način izvođenja nastave trajat će do poboljšanja vremenskih uslova ili do rješavanja pitanja zagrijavanja školskih prostorija na drugi način.

Problem nedovoljnog zagrijavanja pojedinih prostorija MSŠ „Enver Pozderović“ riješen je postavljanjem grijalica u nekoliko učionica, čime je osigurano nesmetano izvođenje redovne nastave u ovoj školi.

/bpkg.gov.ba/

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.