»»

"/>
Sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH
Datum: 17.02.2016.

konferencija_web_foto

Pod predsjedavanjem federalne ministrice obrazovanja i nauke/znanosti Elvire Dilberović, u Sarajevu je juče održana Četvrta sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u FBiH, kojoj su prisustvovali ministri, odnosno predstavnici sedam kantonalnih ministara obrazovanja (iz Unsko-sanskog kantona Adis Muharemović, Sarajevskog Elvir Kazazović, Hercegovačko-neretvanskog Rašid Hadžović, Zeničko-dobojskog Mensur Sinanović, Tuzlanskog Zlatan Muratović, Bosansko-podrinjskog Damir Žuga, te predstavnik Srednjobosanskog kantona).

Prisutnima je, između ostalog, prezentirana informacija o usklađenosti obrazovnih politika u FBiH, koju je izradilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti. Ova informacija uporedno prikazuje podatake iz šest kantona o usklađenosti obrazovnih politika, a s ciljem detaljne analize i ujednačavanja obrazovnih politika u Federaciji BiH. Sadrži i podatke o usklađenosti kantonalnih legislativa sa okvirnim zakonima za sve nivoe obrazovanja, nastavnim planovima i programima za devetogodišnju osnovnu školu, te gimnazije i srednje stručne škole, iz kojih je vidljiva struktura nastavnih predmeta i fond sati po svakom predmetu. Prezentirani su i podaci o restrukturiranju nastavnih planova i programa radi uvođenja novih predmeta i/ili tematskih cjelina, te o zastupljenosti stranih jezika koji se izučavaju kao prvi i/ili drugi jezik, te fond sati sa svaki od njih i mišljenja o eksternoj maturi i načinu njenog uvođenja u osnovne i/ili srednje škole.

Koordinacija je zauzela stajalište da ova informacija bude predložena za razmatranje na idućoj sjednici Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, sa inicijativom za izmjene Okvirnog nastavnog plana za devetogodišnje osnovno obrazovanje, kao preduvjeta za dalje uspješno provođenje reformskih aktivnosti u obrazovanju u Federaciji BiH, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, a u konačnici i s ciljem stvaranja preduvjeta za brže uključivanje BiH u krug zemalja regiona i Evropske unije.

Sjednici je prisustvovao i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje FBiH Omer Korjenić, a razgovarano je o mogućnosti kreiranja projekta zapošljavanja stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama s ciljem unaprjeđenja prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja, kao ozbiljnog problema. Zajednički je ocijenjeno da bi realiziranje ovog zajedničkog projekta Zavoda i Federalnog ministarstva trebalo započeti što žurnije. Riječ je o stručnom osoposobljavanju oko 240 mladih pedagoga, psihologa, logopeda i drugih stučnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u FBiH.

Koordinacija je pozdravila donošenje novog Pravilnika u Kantonu Sarajevu, prema kojem, između ostalog, učenici osnovnih škola na ekskurziju mogu putovati samo na teritoriji BiH, a preporučeno je uvođenje ovakvih rješenja u cijeloj Federaciji BiH. Također, turističkim radnicima je upućen apel da povoljnim cijenama i aranžmanima podrže realiziranje učeničkih ekskurzija, škola u prirodi, izleta i studijskih posjeta na prostoru BiH, čime bi djeci bilo omogućueno upoznavanje vlastite domovine i stvarani uslovi za razvijanje patriotizama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.