»»

"/>
Konferencija ministara obrazovanja u BiH osudila sve oblike vršnjačkog nasilja i nasilja u školama
Datum: 20.04.2016.

obr3

Ministri obrazovanja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na jučerašnjoj sjednici Konferencije ministara obrazovanja u BiH u Sarajevu, informirani su o aktivnostima na sprečavanju pojava vršnjačkog nasilja u BiH, a koje provodi Savjet za djecu i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Najoštrije su osudili postojanje svakog oblika međuvršnjačkog i nasilja u školama i zatražili zaštitu prava djece. Konferencija ministara obrazovanja pozdravila je aktivnosti i planove ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini na prevenciji i sprečavanju svakog oblika međuvršnjačkog i nasilja u školama i zaštiti prava djece i poziva ih da takve aktivnosti uključe kako u nastavne planove i programe, tako i svakodnevni život svake škole u BiH.

Predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH i Direkcije za evropske integracije predstavili su Izvještaj Evropske unije za BiH za 2015. godinu i Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja u dijelu koji se odnosi na oblast obrazovanja.  Konferencija ministara obrazovanja u BiH pozvala je nadležne obrazovne vlasti i agencije za obrazovanje u BiH, da u skladu sa svojim mandatima obezbjeđuju provođenje aktivnosti iz Akcionog plana u zadatim rokovima. Apelirano je na nadležne obrazovne vlasti da iznađu modalitete za usaglašavanje neusaglašenih mjera za realizaciju prioriteta koji se odnose na obaveze entiteta, kantona i Brčko distrikta.

http://www.mcp.gov.ba

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.