»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
U toku javni pozivi za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture i omladinskih udruženja s područja BPK-a Goražde u 2016. godini
Datum: 07.07.2016.

slike1a-038

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde raspisalo je javni poziv za dodjelu sredstava omladinskim udruženjima za podršku u realizaciji projekata za mlade ljude, kao i javni poziv za oblast kulture za 2016. godinu.

Tim povodom, resorni ministar Damir Žuga predstavio je više detalja o ovim javnim pozivima po kojem će se finansirati aktivnosti iz oblasti kulture te omladinska udruženja na  području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016. godini.

–  U proteklom periodu po Programu utroška sredstava Ministarstvo je dobilo saglasnost od Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde za finansijska sredstva na kodovima kulture i mladih, gdje je ove godine na kodu za kulturu planirano 40.000 KM, dok će prema Sporazumu Vlade BPK-a Goražde sa ostalim kantonima 10.000 KM biti namijenjeno za podršku pet institucija iz oblasti kulture na nivou BiH, a 30.000 KM za kulturne aktivnosti na prostoru našeg kantona.

Javni poziv je otvoren do 11.07.2016. godine te je istaknuto da je prvi put raspisani javni poziv poništen iz razloga  što nije bio prijavljen dovoljan broj aplikanata.

Prema riječima resornog ministra, na javni poziv mogu se prijaviti lokalne zajednice, kao i ustanove koje se bave aktivnostima iz oblasti kulture, te nadležne vjerske zajednice iz oblasti značajnih kulturnih manifestacija, dok nevladine organizacije iz oblasti kulture neće biti u mogućnosti prijaviti se na javni poziv, ali će moći uputiti zahtjev resornom ministarstvu za pomoć u njihovim aktivnostima.

Kada je u pitanju javni poziv za mlade, ove godine izdvojena novčana sredstva u te svrhe iznose 11.500 KM, a pravo apliciranja na javni poziv imaju sva omladinska udruženja s područja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

– Prema podacima na nivou kantona djeluje 16 registrovanih omladinskih udruženja  i to osam aktivnih udruženja koja se svake godine javljaju na naše pozive i uglavnom njihove programe sufinansiramo ili finansiramo, u zavisnosti od Budžeta kojeg imamo. Ovim putem pozivam sva omladinska udruženja s područja našeg kantona da se prijave na javni poziv sa adekvatnimn projektima, a nakon toga mi ćemo provesti cjelokupnu proceduru.

Najavljena je i tematska sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o obrazovanju, kulturi i mladima što predstavlja dobru polaznu osnovu za raspravljanje o kulturi, mladima i obrazovanju općenito,  koja će se održati krajem ovog mjeseca.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.