»»

"/>
MOSTAR
Nagrađeni najbolji učenici u FBiH u školskoj 2015/2016. godini
Datum: 05.12.2016.

najucenicifbih7

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u Mostaru je, u ponedjeljak, 05.12.2016. godine, održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2015/2016. godini.

Po tri učenika osnovnih i srednjih škola iz svakog kantona nominirala su kantonalna ministarstva obrazovanja, i to sva – osim Ministarstva iz Županije zapadno-hercegovačke.

Tako su ukupno 54 osnovnoškolca i srednjoškolca na svečanosti u Mostaru primila diplome i jednokratne novčane nagrade, u iznosu od 400,00 KM za učenike osnovnih škola, odnosno 540,00 KM za srednjoškolce.

Čestitajući učenicima na odličnim rezultatima ostvarenim u nastavnim, vannastavnim i drugim aktivnostima, federalna federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović je posebno naglasila:

Ovo je za mene, a vjerujem i za sve nas, izuzetan događaj i jedan od ljepših dana, jer imamo priliku promovirati najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u FBiH u školskoj 2015/2016. godini. Ove nagrade su potvrda njihovog vrijednog i uspješnog rada, njihove predanosti i odgovornosti te ostvarenih rezultata u znanju i drugim aktivnostima. Ova svečanost pokazuje da se izvrsnost učenika nagrađuje i izuzetno cijeni, a naša je obaveza da svim našim mladima osiguramo primjereno školovanje te da i dalje potičemo njihov uspjeh“.

najucenicifbih

 

Inače, svrha Programa podrške najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u FBH Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti jeste promocija i pružanje podrške ovim učenicima, koja su ovom Ministarstvu predložila kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja, i to po tri najbolja učenika iz osnovnih škola i tri najbolja učenika iz srednjih škola.

Učenici su odabrani na osnovu sljedećih kriterija: uspjeha u učenju i vannastavnim aktivnostima (školskim sekcijama, priredbama i dr.), ostvarenih zapaženih rezultata na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih nastavnih oblasti, sudjelovanja u društveno korisnom volonterskom radu te uspjeha u sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima, kao i primjerenog vladanja u školi.

Nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti primili su i najbolji goraždanski učenici.

U kategoriji osnovnih škola nagrađeni su učenici: Amna Drkenda (OŠ Husein ef.Đozo), Azra Husejnović (OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija) i Sara Medina Šehović (OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”).  Nagrade su uručene i najboljim učenicima iz goraždanskih srednjih škola : Kenanu Baljiću (STŠ “Hasib Hadžović”, Nadiri Imamović (MSŠ  “Enver Pozderović” i Nermi Karo (SSŠ “Džemal Bijedić”.

Nagrade su im uručili federalna ministrica prof.dr. Elvira Dilberović  i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde Damir Žuga.

www.fmon.gov.ba/Služba za odnose s javnošću BPK/

najucenicifbih2

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.