»»

"/>
SA 6. REDOVNE KOORDINACIJE MINISTARA OBRAZOVANJA I NAUKE FBIH
Razgovarano o pitanjima iz oblasti udžbeničke politike i pedagoških standarda
Datum: 07.12.2016.

1-20

U Mostaru je 05.decembra održana 6. redovna sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke FBiH.

Sjednici je prisustvovao i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga, a tema sjednice bila su aktuelna pitanja iz oblasti udžbeničke politike i pedagoških standarda za osnovne i srednje škole na području Federacije.

Razgovaralo se, između ostalog, i o Prijedlogu smjernica za pripremanje udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, te dopuni Spiska odobrenih radnih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije, srednje stručne i srednje tehničke škole u školskoj 2016/17. godini.

Ministar Žuga istakao je da je Koordinacija ministara na ovoj sjednici usvojila Odluku o superrecenziji udžbenika Geografija za 9. razred devetogodišnje osnovne škole autorice Grete Župačić, kao i odluke o odobravanju udžbenika „Anatomija i fiziologija čovjeka“ za 1. i 2. razred srednje medicinske škole autorice Azre Rožajac, te udžbenika „Njega bolesnika“ za 1. razred medicinske škole autora Nedžade Čabaravdić-Alispahić, dr. Adnana Hadžimuratovića i dr. Ademira Hadžismajlovića.

Jedna o tema razgovora bilo je i pitanje osiguranja prava na nacionalnu grupu predmeta, a sve u svjetlu primjene, odnosno obavezne implementacije Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Također, bilo je govora i o temama iz oblasti visokog obrazovanja.

– Mi, kao resorni ministri iz BPK-a, HNK-a i Kantona Sarajevo pokrenuli smo inicijativu o Zakonu o priznavanju diploma i dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja što će biti delegirano kao inicijativa prema Konferenciji ministara na državnom nivou kojom predsjedava ministar Adil Osmanović – istakao je ministar Žuga.

On je ovom prilikom ukazao na značaj ove Koordinacije kada je u pitanju obrazovna politika u FBiH, s obzirom na podijeljene na nadležnosti između Federacije i kantona i samog broja nadležnih institucija u oblastu i obrazovanja.

– Ako uzmete u razmatranje samo udžbeničke politike, nemate nijedan kanton koji ima kapacitet provođenja udžbeničke politike koja je jako kompleksna na nivou kantona. Ako ništa drugo, onda zbog ovakvih stvari jako nam je važna Koordinacija ministara u Federaciji predvođena Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke – kazao je ministar.

Dio razgovora bio je posvećen i predstojećim pitanjima Evropske komisije koja se odnose na sektor obrazovanja, odnosno potrebi koordinacije zajedničkih aktivnosti u ovoj oblasti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.