»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Utvrđeni kriteriji za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2016/17. godinu; konkurs bi trebao biti raspisan sljedeće sedmice
Datum: 15.02.2017.

IMG_3643

Na svojoj zadnjoj održanoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studentsku 2016/2017. godinu.

Više informacija o kriterijima i proceduri raspisivanja Konkursa za dodjelu stipendija danas je dao ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga, koji je naglasio da je došlo do određenih izmjena u pogledu kriterija za dodjelu studentskih kredita u odnosu na prošlu godinu

– Sve je bilo vođeno sredstvima koliko možemo planirati za dodjelu studentskih kredita. Vlada je Ministarstvu garantovala iznos sredstava od 240.000,00 KM i, otprilike, u taj iznos studentskih kredita mi ćemo se morati uklopiti. Broj i visina studentskih kredita, u zavisnosti od godine ili ciklusa studija, zavisit će samog broja aplikanata koji ostvare to pravo  – kazao je ministar Damir Žuga.

Prema njegovim riječima, pravo na dodjelu studentskog kredita u prošloj godini ostvarilo je 199 studenata, a procjene su Ministarstva se da bi se i ove godine trebalo raditi o približno 200 studenata koji će ostvariti to pravo.

– Mislim da ćemo samu proceduru uspjeti završiti prije donošenja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona i, naravno, isplata samih studentskih kredita ne može se izvršiti dok ne budemo imali budžet usvojen od strane Skupštine – istakao je ministar.

Određeni kriteriji za dodjelu studentskih kredita, kako ističe ministar, pretrpjeli su značajne izmjene u odnosu na one iz prošle godine.

– Posebni kriteriji su dobrim dijelom izmijenjeni. Pored tih osnovnih uslova koji podrazumijevaju da su studenti s područja Bosansko-podrinjskog katnona, da su upisali redovno godinu, u opće uslove je takođe stavljeno da je imovinski cenzuns 450,00 KM po članu domaćinstva. Naravno, pravo na studentski kredit ostvarit će samo redovni studenti, a studenti koji su do sada primali studentski kredit i redovno upisali godinu, imat će jednostavniju proceduru – pojasnio je ministar.

Ukazano je i na minimalni prosjek ocjena koji će studenti morati imati da bi ostvarili pravo na studentski kredit.

– Za učenike koji su završili srednju školu i sada upisali fakultete, uslov je da je njihov prosjek ocjena iznad 4,2 u srednjoj školi. Za studente koji su do sada primali stipendiju, također jedan od uslova je da su imali prosjek ocjena iznad 7, odnosno, kada je u pitanju tehnički ili medicinski fakultet, prosjek iznad 6,5 – kazao je resorni ministar.

On je ujedno najavio da bi konkurs za dodjelu studentskih kredita trebao biti raspisan već sljedeće sedmice.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.