»»

"/>
SASTANAK RESORNIH MINISTARA OBRAZOVANJA I SOCIJALNE POLITIKE S PREDSTAVNICIMA SOS DJEČIJA SELA BIH – PROGRAM GORAŽDE
Resorna ministarstva pružit će podršku u radu Resursne sobe i u budućem periodu
Datum: 27.02.2017.

IMG_8054

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić danas su održali sastanak s predstavnicima SOS Dječija sela BiH – Program Goražde. direktorom Alijom Lapom i program koordinatorom Nelom Čarapić. na kojem je razgovarano o radu Resursne sobe u Goraždu.

Resursna soba, namijenjena radu s djecom s poteškoćama u razvoju i podršci djeci i porodicama iz marginaliziranih skupina,  otvorena je prošle godine u mjesecu julu kao rezultat saradnje između resornih ministarstava Vlade BPK-a i SOS Dječija sela BiH.

Prema riječima ministra za obrazovanje Damira Žuge, prvobitne procjene o broju korisnika usluga Resursne sobe nisu bile sasvim precizne, te se u proteklom periodu ispostavilo da je broj potencijalnih korisnika mnogo veći.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati rada Resursne sobe u dosadašnjem periodu, te planovi i potrebe za 2017. godinu.

S tim u vezi, ministar Damir Žuga kazao je da će resorna ministarstva ispoštovati svoje obaveze u skladu s potpisanim Protokolom o saradnji te ciljevima iz Strategije razvoja BPK Goražde 2016-2020. godina.

– Ponosan sam na sve ono što su dva resorna ministarstva do sada uradila i želim da kažem da ćemo nastaviti da to implementiramo, kao i da ćemo se potruditi da pronađemo nove izvore finansiranja i nove načine podrške SOS-u, kako bi u potpunosti došlo do implementacije ovog Protokola, tj. kako bi imali u potpunosti Resursnu sobu i Centar za rani rast i razvoj u svojoj svrsi – kazao je on.

Direktor SOS Dječija sela BiH – Program Goražde Alija Lapo dao je pozitivne ocjene u vezi s radom Resursne sobe u Goraždu.

– Ovo je program ne da je došao u pet do dvanaest, nego u dvanaest i pet i mislim da smo sad, bar djelimično, odgovorili na potrebe djece i da će sada uslijediti i novi koraci i da ćemo širiti program – kazao je on.

Koristi ovakvih programa, kako ističe Lapo, su višestruke i one u velikoj mjeri smanjuju potrebu za individualiziranim radom i omogućavaju integrisanje većeg broja djece u redovno školovanje.

Na sastanku je iskazana i potreba za generalnim proširenjem kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja na području BPK-a, te je ukazano na sve ono što bi trebalo poboljšati, kako bi rad Resursne sobe bio djelotvorniji i kako bi se stvorili uslovi za uključivanje još većeg broja djece u ove programe.

– Vidjeli smo da samo u jednom obdaništu imamo listu čekanja od 73 djece, da broj djece s određenim poteškoćama u razvoju nije onakav kako se prvobitno mislilo, da je to, nažalost, trostuko više i, prema tome, veća obaveza i veća odgovornost, ne samo dva resorna ministarstva, nego i lokalne zajednice i cjelokupnog društva za pomoć ovoj ustanovi. Dakle, ovo je način da mi preventivno djelujemo i pomognemo djeci s poteškoćama u razvoju i na taj način usmjerimo stvari ka pravom putu – istakao je ministar Žuga.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić kazao je da će i ovo resorno ministarstvo, sa svim raspoloživim kapacitetima, pružiti podrušku za nastavak rada Resursne sobe i jačanja njenih kapaciteta, što, u ovom trenutku, podrazumijeva pomoć u angažovanju logopeda i pedijatra prema iskazanim potrebama Resursne sobe.

Cilj svih ovih aktivnosti, kako je naglašeno, je stvaranje pretpostavki za preventivno i korektivno djelovanje tokom ranog rasta i razvoja djece, uz potrebu međusektorske saradnje te posvećivanja više pažnje ovom pitanju.

– U narednom periodu, mi ćemo u saradnji s prvim ljudima osnovnih i srednjih škola, kao i obdaništa, razgovarati i napraviti jedan plan aktivnosti i onda ćemo sve to organizovati kako bismo došli do određenih zaključaka koje će imati svoj akcioni plan sa nosiocima aktivnosti, a sve u cilju rješavanja ovih problema – zaključio je ministar Damir Žuga.

IMG_8056

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.