»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE ODRŽAO PRESS KONFERNECIJU
„Ministarstvo obrazovanja je ključni faktor u provođenju reformi“
Datum: 04.04.2017.

IMG_8322

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga na press konferenciji govorio je o značaju studijske posjete Republici Hrvatskoj, odnosno Zagrebu,  u periodu od 27. do 31. marta a koja je organizovana s ciljem upoznavanja sistema obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, te sticanja novih znanja i kompetencija koje bi se mogle primijeniti u Bosni i Hercegovni.

Prema riječima ministra Žuge, tokom ovog putovanja učesnici su imali priliku posjetiti brojne ustanove, i to Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kojem je prisustvovao i nadležni ministar prof.dr. Pavo Barišić,  zatim Poljoprivrednu školu Zagreb, Hrvatsku udrugu poslodavaca, Hrvatsku gospodarsku komoru, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Otvoreno učilište Algebra.

„Upoznati smo sa problemima s kojim se susreće Republika Hrvatska, kao i s promjenama u obrazovnom sistemu koje su se desile nakon njihovog ulaska u Europsku uniju. Za razvoj ovog kantona velika je odgovornost na nama i mi ćemo u narednom periodu predložiti Vladi i Skupštini našeg kantona niz nekih aktivnosti koje će doprinijeti usklađivanju našeg obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Imali smo priliku vidjeti da i u Hrvatskoj 70% učenika pohađa srednje stručne škole“ –ističe on.

Također, na upriličenom sastanku sa direktorom Zavoda zapošljavanja Republike Hrvatske razgovarano je o načinima i mogućnostima kojim bi se putem Ministarstva obrazovanja apliciralo na projekte iz oblasti obrazovanja.

„Uvidjeli smo da je velika odgovornost u ministrastvima obrazovanja, kao i da se mi u narednom periodu, putem javnih ustanova, odnosno škola i obrazovnih centara, pripremimo za što brže i jednostavnije povlačenje finansijskih sredstava za projekte iz oblasti obrazovanja od strane EU, a to su veliki projekti. Mi imamo svoje ideje i ciljeve koje ćemo nastojati realizovati u narednom periodu“ – kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga.

Na ovom studijskom putovanju, u organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, učestvovalo je više od dvadeset predstavnika ministarstava obrazovanja iz četiri kantona Federacije BiH i iz Distrikta Brčko.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.