»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT POSJETIO OŠ „PRAČA“ U OPĆINI PALE U FBIH
Sa novoimenovanom direktoricom razgovarano o planiranim projektima
Datum: 16.04.2017.

TREĆA-SLIKA-620x358

Nakon imenovanja novog direktora, ministar za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga sa saradnicima upriličio je prvu zvaničnu posjetu  Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „PRAČA“ Prača.

Na sastanku sa menadžmentom ove Ustanove razgovarano je o planiranim projektima i Kolektivnom ugovoru. Cjelokupni odgojno – obrazovni proces se odvija u školskoj zgradi i njenim pratećim objektima za ukupno 79 učenika, raspoređenih u sedam odjeljenja od I do IX razreda.  Nastavu izvodi ukupno 14 nastavnika razredne i predmetne nastave. Škola ima kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim zavodom BPK – a Goražde, Općinom Pale FBiH, OSCE – om i World Vision – om.

Proteklih godina realiziran je veliki broj projekata kao što su: zamjena dotrajalog kotla i nabavka novog u školskoj kotlovnici, obnovljena školska biblioteka i uvećan knjižni fond, saniran krov školske zgrade, obnovljeni i rekonstruisani mokri čvorovi u školskoj zgradi, urađena termofasada na školskom objektu sa trotoarima, nabavljen veliki broj očiglednih sredstava i nastavnih pomagala, kao i sportske opreme, nabavljene i izmjenjene školske table u svim učionicama, opremljen kabinet Biologije, Hemije i Tehničke kulture, rekonstruisane svlačionice u fiskulturnoj sali, saniran parket u dvorani škole i mnogo toga.

PRVA-SLIKA

 

Direktorica škole Ajla Subašić je istakla da je u narednom periodu planirano još mnogo toga kao što je:

  • Ugradnja kotla na drvni pelet za bolje grijanje u školi (ekološki čisto gorivo),
  • Rekonstrukcija dvorišnog dijela fasade fiskulturne sale i vertikalne fasadne stolarije (oluci),
  • Nabavka školskog minibusa,
  • Rekonstrukcija školskog dvorišta koja se odnosi na ruinirani beton i oštećeni mobilijar,
  • Postavljanje drugog dijela školske ograde u školskom dvorištu,
  • Danonoćni video nadzor školskog objekta,
  • Zamjena dotrajale stolarije u školskoj biblioteci,
  • Nabavka nastavnih sredstava, pomagala i sportskih rekvizita.

Direktorica škole i ministar za obrazovanje su jednakog mišljenja da je Osnovna škola „Prača“ Prača škola sa tradicijom i ugledom i kvalitetnim stručnim kadrom, prvenstveno usmjerena na odgoj i obrazovanje svakog djeteta bez obzira na nacionalne, kulturne, vjerske, spolne, socijalne i druge pripadnosti i razlike.

DRUGA-SLIKA

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.