»»

"/>
GORAŽDE
Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde
Datum: 25.05.2017.

IMG_8584

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Goraždu je danas održana posljednja javna rasprava u nizu rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je obrazloženo, osnovni razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju su potreba za usklađivanjem postojećeg zakona sa propisima viših nivoa vlasti, potreba za otklanjanjem uočenih nejasnoća i nedostataka uočenih tokom primjene važećeg zakona te potreba za definisanjem određenih normi koje će se primjenjivati u narednom periodu, kao što je npr. akreditacija visokoškolskih ustanova.

Istaknuto je da će resorno ministarstvo razmotriti primjedbe i sugestije iznesene na današnjoj javnoj raspravi, kao i prijedloge sa ranije održanih rasprava u općinama Foča i Pale u FBiH, a prijedlozi i sugestije u vezi s Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju mogu se dostaviti Ministarstvu i u pisanoj formi u roku od sedam dana.

IMG_8594

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.