»»

"/>
CEREMONIJI POTPISIVANJA PRISUSTVOVALI I PREDSTAVNICI RUKOVODSTVA CENTRALNOG TE NEKOLIKO KANTONALNIH SINDIKATA OBRAZOVANJA
Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja
Datum: 02.06.2017.

IMG_6834

Potpisivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, Bosansko-podrinjski kanton Goražde postao je četvrti potpisnik ovog kolektivnog ugovora na teritoriji Federacije BiH.

Ugovor su potpisali ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja BPK Goražde Ekrem Karauzović, a potpisivanju su prisustvovali i predstavnici centrale Sindika osnovnog obrazovanja i odgoja predvođeni predsjednikom Selvedinom Šatorovićem te predstavnici sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Livanjskog Kantona.

Potpisivanju ugovora, kako ističe ministar, prethodio je niz sastanaka kako bi se došlo do kolektivnog ugovora koji je prihvatljiv za obje strane.

– U početku smo svi imali svoje polazne osnove koje su bile različite, međutim kompromisom i odstupanjima od određenih stavova, došli smo do jednog zaista kvalitetnog kolektivnog ugovora koji ima 117 članova raspoređenih u 15  poglavlja koji garantuje, prije svega, sigurnost svim uposlenicima u osnovnom odgoju obrazovanju i daje im prava, ali i obaveze – kazao je ministar Damir Žuga.

 

On je istakao da je period važenja ovog granskog kolektivnog ugovora godinu dana, kako bi se u tom periodu sagledali njegovi eventualni nedostaci i kako bi se stvorile pretpostavke da se novi kolektivni ugovor potpiše na duži vremenski period.

IMG_6801

 

Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja BPK Goražde Ekrem Karauzović izrazio je zadovoljstvo zaključenim kolektivnim ugovorom.

– Veoma smo zadovoljni sadržajem novog kolektivnog ugovora koji stvarno reguliše sve oblasti iz radno-pravnog i materijalno-ekonomskog položaja uposlenih u obrazovanju – kazao je on.

Istovremeno, Karauzović je naglasio da su novim kolektivnim ugovorom uvedene i određene novine, te da je kao jedno od važnijih pitanja definisano i pitanje tehnološkog viška za uposlene u procesu osnovnog odgoja i obrazovanja u BPK.

Predsjednik federalnog sindikata Selvedin Šatorović iskazao je posebnu čast zbog današnjeg prisustva potpisivanju kolektivnog ugovora koji će biti garant prava uposlenih u obrazovanju na području BPK Goražde.

– Oni su ovim činom potpisivanja dobili određenu garanciju njihovih prava koje će Vlada ispunjavatui u narednoj godini i očekujemo da će se nastaviti kvalitetan socijalni dijalog i kvalitetna saradnja koja postoji između sindikata obrazovanja i resornog minsitarstva – istakao je on.

On je ovom prilikom ukazao na veoma dobre partnerske odnose između sindikata obrazovanja i kantonalnog Ministarstva za obrazovanje te naglasio da su sva važna pitanja i u dosadašnjem periodu rješavana sporazumno i uz postojanje senzibiliteta prema prosvjetnim radnicima.

Šatorović također ističe da ovaj kanton i njegovi građani zaslužuju bolji status od onoga koji trenutno imaju.

IMG_6812

 

– Ono što takođe želim iskoristiti priliku za vrijeme boravka u Goraždu, vidjevši s kojim problemima se suočavaju ne samo prosvjetni radnici, nego građani Bosansko-podrinjskog kantona, da apelujem, prije svega na vlast Federacije BiH, da ovaj kanton ne zaboravljaju. Ovo je ipak kanton prema kome svi građani Federacije, pa i same BiH, imamo dodatnu obavezu – poručio je on.

Nakon zaključivanja ugovora, ministar Žuga je najavio da bi u narednih 30 dana trebala biti donesena i Instrukcija o koeficijentima i platnim razredima za uposlene u osnovnom odgoju i obrazovanju na području BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.