»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Održan sastanak s predstavnicima Internacionalnog Univerziteta u Goraždu
Datum: 24.08.2017.

Dana 23.08.2017. godine, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga održao je sastanak s predstavnicima Internacionalnog Univerziteta u Goraždu, rektorom prof. dr Seadom Avdićem i predsjednikom Senata, prof.dr Hajrizom Bećirovićem.

Na sastanku, ministar Žuga je upoznao prisutne s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde koje je resorno ministarstvo uputilo prema Vladi u daljnju proceduru.

Jedna od tema sastanka bila je i otvaranje novih organizacionih jedinica/ studijskih programa iz oblasti turističkih nauka i magistarskih studija Digitalnog turizma.

Rektor je upoznao prisutne da je IUG pri Univerzitetu u Goraždu formirao Centar za Evropsku uniju i međunarodne odnose koji, kako je istaknuto, predstavlja veliki korak za Univerzitet i uključivanje u obrazovni prostor Evropske unije, što može značajno doprinijeti razvoju i promociji Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

Naglašeno je da se na ovaj način Univerzitet uključio i proširio na prostor Evrope što daje doprinos uspostavi jedinstvenog sistema obrazovanja primjenom Bolonjske deklaracije, kao i doprinos istraživanjima na prostoru Evropske unije i zemljama koje su na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju.

Predstavljeni su i budući planovi Univerziteta i najavljene dvije nove aktivnosti, a to su Ljetni univerzitet u Goraždu koji ima za cilj da poveže studente iz svih dijelova BiH i inostranstva te Naučni skup o temi “Goraždanski model poduzetničkog razvoja” koji je jedan od svijetlih primjera razvoja u ovom dijelu Istočne Bosne.

Na sastanku je razgovarano i o mogućem stipendiranju studenata Internacionalnog Univerziteta, što bi predstavljalo značajnu podršku studentima i motivaciju za postizanje što boljih rezultata.

Ministar Žuga je na kraju sastanka, detaljnije upoznao predstavnike Internacionalnog Univerziteta sa zapisnikom i preporukama Stručne komisije koja je radila na provjeri rada Univerziteta, s posebnim osvrtom na studijski odsjek Medicina.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.