»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE BPK-A GORAŽDE
Za finansiranje troškova prijevoza za učenike s područja BPK-a Goražde za školsku 2017/18. godinu odvojit će se sredstva u iznosu do 600.000,00 KM
Datum: 25.08.2017.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga održao je danas press konferenciju na kojoj je govorio o odlukama koje se tiču finansiranja troškova prijevoza za učenike s područja našeg kantona.

Naime, na posljednoj sjednici Vlade, na prijedlog resornog ministarstva, usvojene su dvije odluke, i to Odluka o finansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih škola  i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde te Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za učenike srednjih škola  u školskoj 2017/18. godini.

Kada je riječ o prvoj Odluci, ona se odnosi na finansiranje svih troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih škola s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2017/18. godinu, kao i za učenike OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra na svim registrovanim općinskim i međuopćinskim linijama na području našeg kantona.

„Sredstva za realizaciju ove odluke nalaze se u budžetima svih osnovnih škola s prostora BPK-a Goražde. Naravno, uvijek se javlja problem za učenike koji žive na udaljenosti manjoj od četiri kilometra. Međutim, opredjeljenje Vlade je da ne mijenjamo to, pa tako će svi oni koji žive na udaljenosti većoj od 4 km ostvariti pravo na redovno finansiranje prijevoza u potpunosti. Također, Vlada je od ove godine uvela i jednu novinu, a to je da  se u većem procentu nego do sada finansira prijevoz za  udaljenosti veće od 10 km“ – kazao je resorni ministar Žuga.

Istaknuto je da prema Odluci o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za učenike srednjih škola  u školskoj 2017/18. godine, pravo na finansiranje/sufinansiranje ostvaruju učenici koji dolaze iz porodica RVI, sa najmanje 70% invalidnosti, zatim učenici iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca, učenici bez oba roditelja, učenici štićenici Centra za socijalni rad, kao i učenici iz porodica čija prosječna primanja kućnog domaćinstva nisu u iznosu većem od 200 KM.

Prema navodima resornog ministra, učenicima koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra biće izvršeno sufinasiranje od strane Vlade kantona u iznosu od 50% za svakog učenika, a u porodicama sa dva ili više učenika, finansiranje će se obaviti u iznosu od 70%  za svako drugo dijete, dakle za svakog drugog učenika.

Također, treća Odluka koju je predložilo resorno ministarstvo a koja se tiče finansiranja  i sufinansiranja troškova prijevoza za redovne studente dislocirane nastave u Goraždu za studijsku 2017/18. godinu je prema riječima ministra Žuge povučena sa sjednice Vlade na doradu.

„Opredjeljenje Vlade je da se razmotri koji je to broj studenata koji redovno studiraju na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, kao i da se razmotri mogućnost da se možda i taj broj studenata ugradi u ovu Odluku, ukoliko to ne iziskuje velika finansijska sredstva. Iz tih razloga ova Odluka je povučena s Vlade na doradu, tako da ćemo mi već sljedeće sedmice poslati upit Internacionalnom univerzitetu Goražde i mislim da će se i njima omogućiti sufinansiranje prijevoza u iznosu od 50 do 70% za narednu akademsku godinu“ – kazao je on.

Istaknuto je da će se za troškove prijevoza za ovu školsku 2017/18. godinu odvojiti sredstva u iznosu do 600.000,00 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.