»»

"/>
IZ BUDŽETA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE NAUKU, KULTURU I SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE IZDVOJENA FINANSIJSKA SREDSTVA U IZNOSU OD 40.000 KM
Podržano dvadeset projektnih aktivnosti
Datum: 05.09.2017.

Na posljednjoj sjednici Vlade BPK Goražde usvojena je odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dvadeset projektnih aktivnosti od dvanest aplikanata koji su se javili na javni poziv Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.

Prema riječima ministra Damira Žuge, sredstva za ovu namjenu budžetom su planirana u iznosu od 40.000KM a na javni poziv ministarstva prijavilo se petnaest aplikanata.  Nakon provedene procedure od strane komisije, dvanaest njih ispunilo je uslove za sufinansiranje dvadeset projektnih aktivnosti koje će se do kraja godine realizovati na području našeg kantona.

„Sa svojim projektima na javni poziv mogle su se prijaviti sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde.  Centar za kulturu Goražde je najveći nosilac aktivnosti  koje povlače najviše finansijskih sredstava. Za  njihov program odobrena su sredstva za manifestacije „Aprilski dani kulture“, „Drinske večeri poezije“, dječije  festivale „Šta se pjesmom sanja“ i „Djeca pjevaju sevdalinke“, manifestaciju povodom Međunarodnog dana muzeja i sjećanje na Radeta Jovanovića. Samo za Internacionalni festival prijateljstva izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 8.000 KM.

Putem ovog javnog poziva podržane su i projektne aktvinosti Udruženja kulturne baštine, Omladinskog saveza „Ustikolina“, Kulturno umjetničkog društva „Azot“ Vitkovići te udruženja „Prača“, „Motiv“ , „Behar“ i „Žena“ iz Ustikoline“-kazao  je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga.

Kako je ovom prilikom istaknuto, zahtjevi za dodjelu sredstava bili su mnogo veći u odnosu na sredstva koja  su odobrena od Skupštine BPK Goražde.

„Mogu da kažem da nisu bila dovoljna sredstva, jer zahtjevi su bili devet puta veći za cjelokupnu realizaciju svih ovih projekata. Oni su iznosili 278.000 KM, međutim, s planiranim sredstvima koje je Skupština BPK Goražde utvrdila i odobrila mi se tako i ponašamo, tako da smo 32.000 KM odobrili na projekte, a ostali dio na zahtjeve, onako kako to odobri resorni ministar. Pored toga što je ovo ustavna i zakonska obaveza, smatram  da je ovo velika pomoć ljudima koji se bave poslovima u oblasti kulture ili afirmaciji kulture. Slažem se da se za kulturu  izdvajaju mala finansijska sredstva, ali u ovom teškom periodu ja kao resorni ministar ću se truditi da svake godine napravimo neku ekspanziju i povećamo sredstva, a koliko je to moguće, to ćemo vidjeti“.-istaknuo je  ministar Žuga.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.