»»

"/>
SARADNJA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE I HELSINŠKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA BIH
Održan sastanak s nastavnicima i profesorima kao sudionicima građanske misije obrazovanja
Datum: 28.11.2017.

U okviru projekta “Građanska misija obrazovanja” koji provodi Helsinški odbor za ljudska prava, danas je u Hotelu Behar u Goraždu održan konsultativni sastanak s nastavnicima i pedagozima osnovnih i srednjih škola na prostoru BPK Goražde.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava BiH, predvođeni izvršnim direktorom Brankom Todorovićem, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport te nastavnici i profesori historije, sociologije, građanskog obrazovanja/ demokratije i ljudskih prava te pedagozi i socijalni radnici uposleni u osnovnim i srednjim školama.

Projektom je, kako je istaknuto, predviđena saradnja na realizaciji aktivnosti koje će umanjiti nedostatak postkonfliktnog rada na izgradnji, mira i pomirenja kroz jačanje građanske misije obrazovanja u BiH.

Također, jedan od ciljeva projekta je jačanje kapaciteta, sposobnosti i vještina učitelja, nastavnika, profesora i učenika kako bi postali društveni zagovarači  mira i pomirenja i na taj način potakli i osnažili obrazovne institucije na nivou BiH da implementiraju sadržaje u ovim oblastima u školskim planovima i programima.

 

Prema riječima stručne savjetnice za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu Amire Borovac, na sastanku je razgovarano o mogućnostima za unaprjeđenje građanske misije obrazovanja kroz nastavne planove i programe te budućim aktivnostima koje su planirane u ovoj oblasti.

Realizacija projekta „Građanska misija obrazovanja“ planirana je u periodu 2017-2020. godina, a njegova osnovna ideja je unaprjeđenje formalnog obrazovanja u kontekstu mira i tolerancije i integrisanja mirovnih sadržaja u postojeće programe obrazovanja.

Projekat se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačke ambasade u BiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.