»»

"/>
U SKLOPU ILO PROJEKTA „USPOSTAVLJANJE EFIKASNIH NAČINA PARTICIPACIJE RELEVANTNIH AKTERA U PROCESU OBRAZOVANJA ODRASLIH U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA“
U Goraždu se održava trodnevna andragoška obuka za profesore i inžinjere s područja BPK Goražde
Datum: 17.01.2018.

U Goraždu je danas započela trodnevna, napredna  andragoška obuka za profesore i inžinjere s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Obuka se organizuje u sklopu ILO projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji implementira Grad Goražde, u saradnji sa Udruženjem „ALDI“ i ostalim partnerima s područja našeg kantona kao što su Služba za zapošljavanje, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, „Bekto-Precisa“ d.o.o., „Emka Bosnia“ d.o.o., Udruženje poslodavaca i Privredna komora BPK Goražde. Projekat finansira EU, a njegova implementacija će trajati dvadeset mjeseci.

Predavač na obuci je doktor andragogije Emir Avdagić, direktor DVV International Ureda za BiH, a teme koje će se obrađivati na ovoj naprednoj andragoškoj obuci su: Iskustva i primjena dosadašnjih andragoških znanja, kompetencija i vještina, Andragogija vs. Pedagogija (karakteristike i mogućnosti učenja djece i odraslih), Nastavnik u srednjem stručnom obrazovanju odraslih, Obrazovna grupa u obrazovanju odraslih, Komunikacija u obrazovnoj grupi i u radnom timu, Aktivno slušanje i feed back u komunikaciji, Rješavanje konflikta u obrazovnoj grupi, Kreativno rješavanje problema, Priprema nastavnog procesa u obrazovanju odraslih te Evaluacija nastavnog procesa u obrazovanju odraslih.

 

Ova obuka predstavlja nadogradnju i nastavak obuke za profesore i inžinjere s prostora BPK Goražde koju je Udruženje ALDI Goražde u januaru 2017.godine organizovalo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Andragoške edukacije imaju za cilj da doprinesu ekonomskom razvoju savremenog društva, kao i stvaranju više prostora za djelotvorno sudjelovanje građana u rješavanju različitih problema u užoj i široj zajednici. Što je veća ekonomska moć pojedinca i što je drušvo razvijenije, veća je i svijest o potrebi obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Takođe, obaveza održavanja ovakvih seminara jednom godišnje predviđena je i Zakonom o obrazovanju odraslih BPK Goražde.

„Do kraja mjeseca mi ćemo imati jednu prezentaciju za naše građanstvo u vezi Strategije obrazovanja odraslih koja će doprinjeti kontinuitetu obrazovanja odraslih i sigurno ovo je nešto s čim nastavljamo u pozitivnom smislu kada je riječ o obrazovanju s potrebama tržišta rada“-kazao je ovom prilikom ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.