»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT ODRŽAO PRESS KONFERENCIJU
Predstavljen Program utroška sredstava „Ostali transferi pojedincima“
Datum: 23.01.2018.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žugan održao je press konferenciju na kojoj je predstavio usvojeni Program utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima“ za 2018. godinu.

Prema njegovim riječima, svrha ovog programa koji se svake godine realizuje u okviru redovnih aktivnosti resornog ministarstva je poboljšanje kvaliteta obrazovanja i unaprjeđenje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Aktivnosti koje se finansiraju kroz ovaj program, kako pojašnjava ministar Žuga, uključuju nabavku udžbenika i druge školske literature, organizaciju i podršku školskih takmičenja, sufinansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece, uključujući i program obaveznog predškolskog obrazovanja, podršku za djecu sa poteškoćama u učenju, prevoz i ljekarske preglede učenika te druge slične aktivnosti koji su sastavni dio procesa obrazovanja.

On je ovom prilikom iskazao posebno zadovoljstvo zbog činjenice da su kroz ovaj program u proteklom periodu finansirane aktivnosti kao što je rad Resursne sobe za djecu sa poteškoćama u učenju i pripremni program za djecu predškolskog uzrasta pred polazak u školu koji se već duži niz godina s velikim uspjehom realizuje u BPK Goražde.

Također, kroz ovaj program omogućeno je finansiranje kantonalnih i federalnih takmičenja učenika u okviru kojih se promoviše rad i talenat učenika iz ovog kantona.

– Ovo je kôd koji Ministarstvo svake godine realizuje i za koji ponekad tražimo i dodatna sredstva u rebalansu. Ovo je jedan opravdan program i mislim da iz ovog programa najviše koristi imaju direktno učenici – kazao je ministar Damir Žuga.

On je ujedno iskazao zahvalnost Vladi što je na početku godine podržala ovaj, kao i Program transfera za sport Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport čime je omogućena nesmetana realizacija redovnih aktivnosti iz segmenta obrazovanja i sporta u okviru ovog ministarstva.

Ukupna vrijednost programa iznosi 110.000,00 KM, a predviđene aktivnosti će se finansirati u skladu sa utvrđenom dinamikom realizacije pojedinačnih aktivnosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.