»»

"/>
PRIPREMNE AKTIVNOSTI NA USVAJANJU TEMELJNOG STRATEŠKOG DOKUMENTA U OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH
Održana prezentacija buduće Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde
Datum: 29.01.2018.

U organizaciji Udruženja ALDI Goražde i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održana Javna prezentacija Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2022. godina koja nosi naziv „Obrazovanje za sljedeće doba“.

Nakon usvajanja od Vlade, a zatim i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ova strategija, kao dio Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavljat će osnov svih daljnjih aktivnosti na stvaranju kvalitetnih uslova za obrazovanje odraslih na području ovog kantona.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković koji je prisustvovao današnjoj prezentaciji i koji je i sam bio član Radne grupe koja je pripremala ovu strategiju izrazio je posebno zadovoljstvo zbog toga što će se ona uskoro naći u proceduri usvajanja.

Time će se, kako je istaknuto, stvoriti i osnovne pretpostavke za početak realizacije postavljenih ciljeva i iznalaženje izvora finansiranja za pojedinačne aktivnosti, budući da će se većina potrebnih sredstava osiguravati u saradnji s višim nivoima vlasti ili kroz projekte EU.

 

Prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damira Žuge, Bosansko-podrinjski kanton Goražde je kanton koji je do sada napravio najveći iskorak u stvaranju uslova za obrazovanje odraslih na području FBiH.

On je također istakao da će se u predstojećem periodu uložiti dodatni napori na uređivanju ovog segmenta obrazovanja.

– Nakon donošenja strategije, nama u Ministarstvu predstoje i druge obaveze, kao što je npr. donšenje Akcionog plana na godinu dana i tri godine. Ovo je nešto što nam daje i otvara toliko mogućnosti te se s pravom se zove Obrazovanje za 21. vijek – kazao je ministar Žuga.

On je podsjetio da je u prethodnom periodu usvojen i Zakon o obrazovanju odraslih BPK Goražde te da je donesen određen broj podzakonskih akata koji će, uz Strategiju obrazovanja, omogućiti da se planirane aktivnosti u narednom periodu intenziviraju.

 

Kako je istaknuto, Strategija obrazovanja odraslih prvestveno će biti fokusirana na razvoj institucionalnog okvira za obrazovanje odraslih, dok je njen drugi strateški cilj stvaranje sistema obrazovanja koji će u potpunosti moći odgovoriti potrebama odraslih za sticanje novih vještina i kompetencija koje će im omogućiti bolju mobilnost na tražištu rada. Kao treći specifični cilj naveden je razvoj fleksibilnih i inovativnih pristupa učenju koji će biti usklađeni sa tehnološkim, ali i drugim promjenama koje se svakodnevno dešavaju.

– Ovo je izuzetno važan dokument za sve građane BPK Goražde. Jako je bitan za sticanje novih znanja, vještina i kompetencija za nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, a osim toga i za zaposlene osobe za sticanje novih znanja i vještina, s obzirom da su tehnološki procesi u stalnom razvoju, tako da i zaposlene osobe imaju potrebu za stalnim usavršavanjem – istakla je Meliha Gačanin, direktorica Udruženja ALDI Goražde.

Prema njenim riječima, kvalitet ove strategije ogleda se i u tome što ona uključuje sve kategorije odraslih, uključujući i žene kao posebnu ciljnu grupu, populaciju iz ruralnih područja, te osobe treće životne dobi koje imaju potrebu za sticanjem novih znanja.

Uz ALDI kao glavnog nosioca izrade strategije i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport kao ključnog partnera u ovom projektu, u izradi strategije učestvovali su i predstavnici Službe za zapošljavanje, Obrtničke komore, Udruženja poslodavaca, Privredne komore te Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih realizuje se u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja u kontekstu cjeloživotnog učenja“ kojeg Udruženje ALDI implementira u saradnji sa SSŠ „Džemal Bijedić“, uz finansijsku potporu Evropske unije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.