»»

"/>
Sastanak ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktora DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu
Razgovarano o nastavku vrlo uspješne saradnje
Datum: 13.03.2018.

Kao rezultat vrlo uspješne dosadašnje saradnje u oblasti obrazovanja odraslih, danas je u prostorijama DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu održan radni sastanak direktora Ureda dr.sc. Emira Avdagića i ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damira Žuge, na kojem je razgovarano o potrebama i mogućim zajedničkim aktivnostima u ovoj oblasti u budućnosti.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nedavno je finalizirana i na Vladi usvojena Strategija obrazovanja odraslih 2018-2022, sa zadatakom da razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja i obrazovanja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Realizacijom zajedničkih aktivnosti DVV International će pružiti punu podršku implementaciji strategije.

Osim toga, razgovarano je i o aktuelnoj situaciji na području obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, kao i o očekivanjima usvajanja zakona o obrazovanju odraslih i u preostale tri administrativne jedinice u zemlji. Budući da nakon usvajanja zakona slijedi kompleksan proces osiguranja njegove adekvatne implementacije, iskustva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i podrška DVV Internationala mogu biti od velikog značaja.

Na kraju sastanka dogovoreni su i detalji posjete Regionalne direktorice DVV Internationala za Kavkaz, Tursku i Jugoistočnu Evropu Maje Avramovske ovom kantonu, u okviru posjete Bosni i Hercegovini koja će biti realizovana krajem aprila.

U pratnji ministra Žuge, sastanku je prisustvovao i direktor JU Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.