»»

"/>
IZ MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Usvojen Kalendar takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/2018.godini
Datum: 16.03.2018.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na osnovu Pravilnika o takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola, u mjesecu februaru usvojilo je Kalendar takmičenja za školsku 2017/2018.godinu.

Pravilnikom je definisano koja su to takmičenja, mjesto održavanja, u kojim kategorijama i po kojim propozicijama. U ovoj školskoj godini, učenici osnovnih škola od šestog do devetog razreda  takmičit će se  iz predmeta matematika, fizika, engleski jezik, islamska vjeronauka i građansko obrazovanje, dok je za srednje obrazovanje planirano takmičenje učenika iz predmeta matematika, fizika, islamska vjeronauka i Civitas. Njemački jezik se organizuje na državnom nivou.

Kako ističu iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, škole su već dosta uradile kada je riječ o pripremi učenika za školska takmičenja. Broj učenika, predstavnika svake škole za takmičenje iz školskih predmeta može biti maksimalno pet.

„Uslov da bi neko učestvovao na kantonalnom takmičenju jeste plasman među prvih pet takmičara na školskom, a nakon toga idu federalna i državna takmičenja. Na ovaj način ministarstvo želi dati jasnu poruku da učenici treba da se takmiče, da je kod njih potrebno  razvijati takmičarski duh i sve one pozitivne vrijednosti kako bi oni sami procijenili koliko znaju, ne samo u okviru svog razreda već i škole, kantona pa i dalje. To je jako bitno za razvijanje njihovog znanja, vještina, kompetencija, a naravno i za neka njihova buduća zanimanja da se jasno mogu odrediti u kom pravcu će se dalje  kretati i gdje će biti usmjerena njihova profesionalna orjentacija“- kazala je Amira Borovac, stručna savjetnica ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

KALENDAR TAKMICENJA

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.