»»

"/>
Potpisan Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH
Datum: 03.04.2012.

Danas je u Sarajevu potpisan Protokol o saradnji radi unapređenja oblasti ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Protokol su potpisali federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović i federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber.

Potpisivanje Protokola o saradnji organizirali su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i UNICEF, a svečanosti su prisustvovali brojni zvaničnici i predstavnici iz obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sektora, među kojima i premijer BPK Goražde Emir Frašto te resorne ministrice u Vladi BPK Azra Kuljuh i Alma Delizaimović.

Informaciju smo preuzeli sa službene stranice federalnog Ministarstva za obrazovanje i nauku.

Protokol je nastao na osnovu Politike za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je Vlada Federacije BiH usvojila 2011. godine i odnosi se na dogovor potpisnika da koordiniranim, zajedničkim, integriranim djelovanjem unapređuju rani rast i razvoj djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim naglaskom na marginalizirane skupine i posebno vodeći računa o njihovoj zaštiti od svih oblika diskriminacije.

“U oblasti obrazovanja naročito je važno povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem i to u skladu sa individualnim potrebama svakog djeteta. Pored organizovanih vidova predškolskog obrazovanja, pažnja se posvećuje i alternativnim vidovima predškolskog odgoja i obrazovanja, a pozitivan primjer u tom pravcu su i centri za rani rast i razvoj u kojima se pruža poseban set integrisanih usluga obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite”, izjavio je federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.

„Samo zdrava populacija omogućava pravilan razvoj društva, a ovaj dokument je korak ka osiguranju najboljeg početka za zdrav razvoj svakog djeteta. Intersektoralna saradnja, posebno je značajna za djecu u ranom djetinjstvu jer stvara uslove za rano otkrivanje i intervenciju u slučaju razvojnih poremećaja, i to u razvojnom periodu do treće godine života“, rekao je, između ostalog, federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović.

Pozivajući donatore, organizacije i institucije da podrže realizaciju ovog protokola, federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber izjavio je: „Vjerujem da će potpisivanje Protokola o saradnji ova tri ministarstva omogućiti i da se poboljša saradnja među svim institucijama odgovornim za pružanje obrazovnih, zdravstvenih i usluga socijalne zaštite”.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer naglasila je kako UNICEF smatra potpisivanje ovog Protokola važnim korakom i istakla : „Znajući da je ulaganje u rani rast i razvoj djece najbolja investicija i neophodna strategija za prekidanje začaranog kruga siromaštva i socijalne isključenosti, vjerujemo da će saradnja tri ministarstva doprinijeti poboljšanju zabrinjavajućih podataka o niskoj stopi obuhvata predškolskim obrazovanjem, o visokom nivou anemije među djecom ili niskoj stopi pokrivenosti imunizacijom“ .

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.