»»

"/>
DVV INTERNATIONAL I MINISTARSTVO OBRAZOVANJA BPK GORAŽDE
Ministri obrazovanja i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u studijskoj posjeti SR Njemačkoj
Datum: 10.07.2018.

U saradnji s Visokom narodnom školom Arberland iz Regena i Visokom narodnom školom Cham iz Chama, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu je ponovo organizovao studijsko putovanje u SR Njemačku (pokrajina Bavarska) za predstavnike ministarstava obrazovanja iz ukupno sedam administrativnih jedinica. Putovanje je realizovano u periodu od 25. do 30. juna i obuhvatilo pet gradova pokrajine Bavarske i to: Regen, Cham, Minhen, Deggendorf i Passau.

Među učesnicima posjete bila su i tri kantonalna ministra obrazovanja i to: mr.sci. Muhamed Ramić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Damir Žuga, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te sekretar Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, gospodin Alden Kajtaz i direktor Zavoda za obrazovanje odraslih RS, gospodin Goran Zmijanjac.

Cilj posjete bio je upoznati učesnike sa sistemom obrazovanja odraslih u pokrajini Bavarskoj kako bi oni svojim novim znanjima i iskustvima dali doprinos boljoj implementaciji zakona o obrazovanju odraslih u svojim nadležnim sredinama, razvoju kvalitete u obrazovanju odraslih, odnosno sistemskom i harmoniziranijem uređenju ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Neke od tema koje su obuhvaćene sastancima u okviru studijske posjete uključuju: sistem obrazovanja odraslih, finansiranje obrazovanja odraslih, visoke narodne škole kao ključni nosioci sistema (struktura, programi, finansiranje), dualni sistem obrazovanja u obrazovanju odraslih, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uloga zavoda za zapošljavanje i lokalne zajednice u obrazovanju odraslih te priznavanje prethodno stečenog znanja.

U toku posjete održani su sastanci sa predstavnicima sljedećih institucija: Ministarstvo za obrazovanje, kulturu, nauku i umjetnost pokrajine Bavarske, Bavarski savez visokih narodnih škola (BVV), Agencija za zapošljavanje, Obrtnička komora, te sa predstavnicima domaćinskih visokih narodnih škola: VHS Arberland i VHS Cham.

Studijsko putovanje u SR Njemačku predstavlja dio napora DVV Internationala da razmjenom iskustava i prenošenjem stručne ekspertize iz razvijenih zemalja u one manje razvijene i zemlje u tranziciji unaprijedi zakonske i društvene uvjete za provođenje obrazovanja odraslih. Dobro uspostavljen sistem obrazovanja odraslih može biti podloga za razvoj kako svakog pojedinca kao dijela društva, tako i društva u cjelini.

www.bpkg.gov.ba/ www.dvv-international.ba

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.