»»

"/>
Projekat uneprjeđenja zdravlja mladih Asocijacije XY i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA)
Najavljena promocija priručnika u oblasti zdravlja mladih i dodjela certifikata nastavnicima
Datum: 29.08.2018.

Kao najava sutrašnje promocije priručnika iz oblasti zdravlja mladih za nastavnike u osnovnim školama, u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održan sastanak s predstavnicama Asocijacije XY Sarajevo i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u čijoj saradnji je nastao pomenuti priručnik.

Ova promocija ujedno označava uspješan završetak obuke nastavnika iz devet osnovnih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o temi zdravlja mladih, a cilj je da se stečeno znanje prenese i na učenike.

Ovom prilikom je istaknuto da je kao jedan od ciljeva projekta, od ove školske godine planirano da tema zdravlja mladih bude zastupljena na časovima odjeljenske zajednice u starijim razredima osnovnih škola, počevši od VI razreda.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga pohvalio je napore pomenutih organizacija na izradi priručnika i edukaciji nastavnika o ovoj značajnoj temi te dao podršku njihovim daljnjim aktivnostima na ovom projektu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.