»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE
Ministar obrazovanja posjetio OŠ “Prača” u Prači
Datum: 05.09.2018.

U okviru redovne planirane posjete svim školama na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ministar za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Damir Žuga upriličio je zvaničnu posjetu Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Prača“ Prača. Ponosni smo jer smo prva škola na području Kantona koju je uvaženi ministar posjetio. Sa zadovoljstvom moramo istaći da je ministar obišao sve učenike i  nastavnike tokom nastavnog sata i obratio se prigodnim riječima, naglašavajući značaj odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Na sastanku sa menadžmentom ove Ustanove razgovarano je o planiranim projektima. Cjelokupni odgojno – obrazovni proces se odvija u školskoj zgradi i njenim pratećim objektima za ukupno 65 učenika, raspoređenih u sedam odjeljenja od I do IX razreda.  Nastavu izvodi ukupno 14 nastavnika razredne i predmetne nastave. Škola ima kontinuiranu i veoma dobru saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim zavodom BPK – a Goražde, Općinom Pale FBiH, OSC – om i World Vision – om.

Proteklih godina, realiziran je veliki broj projekata kao što su: zamjena dotrajalog kotla i nabavka novog u školskoj kotlovnici, saniran krov školske zgrade, urađena termofasada na školskom objektu sa trotoarima, nabavljen veliki broj nastavnih sredstava i pomagala, kao i sportske opreme, opremljen kabinet Biologije, Hemije, Tehničke kulture i Informatike, rekonstruisane svlačionice u fiskulturnoj sali, saniran parket u dvorani, sanirana horizonatalna fasadna stolarija na fiskulturnoj sali, ugrađen videonadzorni sistem školskog objekta i još mnogo toga.

Direktorica škole Ajla Subašić je istakla da je u narednom periodu planirano još mnogo toga kao što je:

– Ugradnja kotla na drvni pelet za bolje grijanje u školi (ekološki čisto gorivo),
– Rekonstrukcija dvorišnog dijela fasade fiskulturne sale,
– Nabavka školskog minibusa,
– Rekonstrukcija školskog dvorišta koja se odnosi na ruinirani beton i oštećeni mobilijar,
– Postavljanje drugog dijela školske ograde u školskom dvorištu,
– Zamjena dotrajale stolarije u školskoj biblioteci,
– Nabavka nastavnih sredstava, pomagala i sportskih rekvizita.

Ministar za obrazovanje je istakao da je Osnovna škola „Prača“ Prača škola sa tradicijom i ugledom i kvalitetnim stručnim kadrom, prvenstveno usmjerena na odgoj i obrazovanje svakog djeteta bez obzira na nacionalne, kulturne, vjerske, spolne, socijalne i druge pripadnosti i razlike.

Direktorica škole Ajla Subašić se u svoje lično ime i u ime kolektiva JU OŠ „Prača“ Prača srdačno zahvalila ministru za obrazovanje i saradnicima na izuzetno dobroj saradnji i podršci koju svakodnevno pružaju Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Prača“ Prača.

www.bpkg.gov.ba/JU OŠ “Prača” Prača

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.