»»

"/>
U MINISTARSTVU ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Prezentovan Projekat “ Prevencija i rad na spriječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“
Datum: 21.09.2018.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga sastao se danas sa predstavnikom organizacije Save the Children Srđanom Vujovićem. Sastanak je upriličen u cilju prezentacije projekta“ Prevencija i rad na spriječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ koji provodi UNICEF, MFS EMMAUS, i Organizacija Save the Children.

Kako je istaknuto, Projekat obuhata širi opseg aktivnosti u cilju zaštite djece od nasilja i zlostavljanja u virtualnom prostoru, što podrazumijeva zajedničke aktivnosti sa predstavnicima policije, pravosudnih organa, organa socijalne zaštite kao i institucija obrazovanja. Očekivani projektni rezultat trebao bi biti ostvaren kroz aktivnosti vezane uz sistem obrazovanja, to jeste da djeca budu edukovana o načinima zaštite od online nasilja. Kako bi projekat dao očekivani rezultat planirano je razviti module za pripremu učitelja i nastavnika za nastavne jedinice u osnovnim i srednjim školama u vezi sa zaštitom djece od online nasilja, pripremiti i održati treninge o mogućoj upotrebi razvijenog dokumenta čiji će sadržaj i njegova primjena kroz različite nastavne jedinice biti sa fokusom na zaštitu djece od online nasilja. Takođe potrebno je ispitati stavove djece o školskim modelima u kojima se spominje pitanje zaštite online nasilja, povećati znanje roditelja o školskim modelima za zaštitu djece te ispitati sigurnost školskih servera i izraditi preporuke za unaprijeđenje njihove sigurnosti, istaknuto je na današnjem sastanku.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.