»»

"/>
ODRŽANA JAVNA RASPRAVA
Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola trebao bi se objaviti početkom juna
Datum: 17.05.2019.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, u petak, 17.maja održana je javna rasprava o upisu učenika u srednje škole za školsku 2019/2020. godinu.

Uz predstavnike Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport predvođene ministrom Armanom Bešljiom, javnoj raspravi prisustvovali su direktori i uposlenici srednjih škola, članovi Tripartitnog vijeća te predstavnici Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Kako je ovom prilikom istaknuto, prije javne rasprave provedena je profesionalna orijentacija i anketa učenika devetih razreda osnovnih škola o izboru zanimanja, dok su srednje škole  dostavile svoje prijedloge za upis učenika.

– I ove godine dobili smo prijedloge škola koji će to biti smjerovi, tako da smo organizovali javnu raspravu, kojoj se, nažalost, sve manji broj ljudi prijavljuje. Ove godine nismo imali predstavnike roditelja, tako da smo vodili raspravu s predstavnicima škola i Tripartitnog vijeća. Uglavnom, ići će se ka tome da se zadovolje potrebe i tržišta i potrebe djece, odnosno roditelja kod upisa u srednje škole – kazao je ministar Arman Bešlija.

Prijedlozi škola za upis učenika su sljedeći:

 • MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde – (sva odjeljenja su IV stepen stručne spreme)

 1. Opća gimnazija – (2 odjeljenja)
 2. Ekonomski tehničar – finansijsko-računovodstveni smjer (EU-VET) – (1 odjeljenje)
 3. Poljoprivredna škola – agrotehničar (EU-VET) – (1 odjeljenje)
 • STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde – (sva odjeljenja su IV stepen stručne spreme)

 1. Hemijski tehničar – opći smjer – (1 odjeljenje)
 2. Elektrotehničar računarstva i informatike – (1 odjeljenje)
 3. Građevinski tehničar – (1 odjeljenje)
 4. Tehničar PTT saobraćaja – (1 odjeljenje)
 • SSŠ „Džemal Bijedić

 1. Mašinska struka – prerađivač plastičnih masa (1 odjeljenje) – III stepen stručne spreme
 2. Mašinska struka – obrađivanje metala rezanjem (1 odjeljenje) – III stepen stručne spreme
 3. Ugostiteljska struka – kuhar-tehnolog i konobar-tehnolog (1 odjeljenje) – IV stepen stručne spreme.

Kako bi, prema evidenciji Ministarstva, u prvi razred srednjih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u narednoj školskoj godini trebalo biti upisano ukupno 209 učenika, ocijenjeno je da će u svim školama biti upisana po tri odjeljenja, od kojih će neka odjeljenja biti kombinovana.

– Poruka koja je izašla iz ove javne rasprave jeste da je sve manje i manje učenika ili đaka i da se treba strateški pristupiti tome da zadržimo ljudi ovdje i stvorimo neki dobar, kvalitetan ambijent za život – kazao je ministar Bešlija.

Prema njegovim riječima, resorno ministarstvo uskoro će dostaviti svoj prijedlog odluke Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja će donijeti konačnu odluku o upisu učenika u srednje škole.

Konkurs za upis učenika trebao bi biti objavljen početkom juna.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.