»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Sutra i prekosutra potpisivanje ugovora sa studentima
Datum: 24.04.2012.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde obavještava studente kojima je Vlada BPK odobrila studentski kredit za studijsku 2011/12. godinu  da će se potpisivanje ugovora upriličiti u dane:

–              srijeda 25.04.2012. godine od 13.30 sati,

–              četvrtak 26.04.2012. godine od 11.00 sati

Potpisivanje ugovora obaviće se u sali Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ul. 1.slavne višegradske brigade 2/a.
Za potpisivanje ugovora studentima je potrebna  lična karta kao i prisustvo  jednog žiranta (zaposlenog) sa ličnom kartom.

Isplata studentskih kredita vršit će se preko NLB Tuzlanske banke,  te se sugeriše studentima ukoliko nemaju otvoren račun na svoje ime kod naprijed navedene banke da to blagovremeno učine.
Svi studenti obavezni su  dostaviti broj računa otvorenog kod NLB Tuzlanske banke.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.