»»

"/>
Dvodnevni radni sastanak u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative
Sastanku prisustvovao ministar obrazovanja BPK Goražde Arman Bešlija sa saradnicima
Datum: 18.10.2019.

Prvi dan radnog sastanaka sa predstavnicama/ima ministarstava za obrazovanje i rad s mladima, pedagoških zavoda, srednjih škola, partnerskih nevladinih i vladinih organizacija koji se održava u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, i projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilјa među mladima na Balkanu” je završen.

Cilј dvodnevnog radnog sastanka je razmjena primjera najbolјe prakse o tome kako je Program Y uveden kao obavezni dio nastavnog plana i programa u sklopu dijela časova odjelјenske zajednice i time postao sastavni dio nastavnog plana i programa za srednje škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, predvođeni ministrom Armanom Bešlijom.

Radni sastanak je podržan od strane Vlade Švajcarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE International Bosna i Hercegovina.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.