»»

"/>
U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, u saradnji i uz podršku Asocijacije XY i CARE International
Započela trodnevna edukacija o temi „Zdravlje mladih na području BPK-a Goražde“
Datum: 09.01.2020.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, a u saradnji i uz podršku Asocijacije XY i CARE International, danas je započela trodnevna edukacija nastavnika razrednika I i II razreda srednjih škola.

Ovo je treći ciklus edukacija nastavnika iste ciljne grupe o temi „Zdravlje mladih na području BPK-a Goražde“.

Inače je u prethodnom periodu u odjeljenske zajednice osnovnih i srednjih škola sistemski uvedena 41. tema tj. 41. čas za učenike od IV razreda osnovnih škola do II razreda srednjih škola s ciljem jačanja psihofizičkog zdravlja djece i to kroz radioničarski rad prilagođen uzrastu učenika.

Na ovaj način ispunjen je jedan od uslova stavljenih pred obrazovne vlasti, koji se direktno odnosi na reproduktivno zdravlje i zdravlje mladih, te se doprinosi  jačanju životnih vještina i usvajanja zdravih stilova mladih ljudi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.