»»

"/>
Javna rasprava o temi „Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija BPK Goražde“
U kreiranje kriterija po prvi put uključeni studenti i njihovi roditelji
Datum: 10.01.2020.

Po prvi put. prije utvrđivanja kriterija za dodjelu studentskih stipendija, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde upriličilo je javnu raspravu o temi „Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija BPK Goražde“, na kojoj su mogli uzeti učešće studenti, ali i njihovi roditelji.

Cilj javne rasprave je utvrđivanje kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za akademsku 2019/2020.godinu, za čiju namjenu  je  Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde u budžetu za 2020.godinu planiralo finansijska sredstva u iznosu od 180.000 KM.

Bila je ovo prilika da se studenti, ali i njihovi roditelji upoznaju sa kriterijima koji su se primjenjivali u prethodnim godina, a  kroz javnu raspravu ostavljena je mogućnost studentima i njihovim roditeljima da daju svoje primjedbe i sugestije koje bi se mogle iskoristiti prilikom kreiranja kriterija za dodjelu  studentskih stipendija za ovu studijsku godinu.

Prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Armana Bešlije u prethodnom periodu više sredstava izdvajalo se za stipendiranje studenata čiji roditelji nisu imali mogućnost za školovanje svoje djece, tako da je ostajalo manje sredstava za studente koji postižu dobre rezultate.

„Što imamo više socijalnih kategorija studenata koji se prijavljuju,  to nam je pokazatelj kakvo nam je stanje u društvu. Dakle, da imamo sređeniji odnos u društvu i da je socijalni stalež malo viši, onda bismo više finansirali one studente koji su stvarno imaju dobre rezultate. Ovo su javna sredstva i kad dijelimo javna sredstva trebamo i pitati one glavne korisnike tih sredstava šta oni misle o tome, pa kroz ovu javnu raspravu želimo da dobijemo mišljenje kojim smjerom mi treba da idemo, da li da povećamo više za socijalnu kategoriju ili za studente koji ostvaruju super rezultate. Moje osobno mišljenje je,  ako već bi davali socijalnim kategorijama, možda da Ministarstvo za socijalnu politiku dodjeljuje stipendije za socijalno ugrožene studente, a Ministarstvo za obrazovanje da daje za studente koji ostvaruju super uspjehe“- istaknuo je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

S obzirom da je akademska godina započela već u oktobru 2019.godine, cilj Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde je što ranije kreuti sa utvrđivanjem kriterija te sa raspisivanjem konkursa za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja BPK Goražde.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.