»»

"/>
Sporazum ministarstava za boračka pitanja i obrazovanje BPK i Kantona Sarajevo
Projekti od značaja za pripadnike boračke populacije
Datum: 09.05.2012.

S ciljem pružanja pomoći pripadnicima boračke populacije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, ministar za boračka pitanja Dževad Adžem i Emira Drakovac, viši stručni saradnik sa srednje, više i  visoko obrazovanje( u ime kantonalne ministrice za obrazovanje nauku, kulturu i sport) potpisali su danas Okvirni sporazum o saradnji za 2012.godinu sa ministrom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžadom Ajnadžićem. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i premijer BPK Goražde Emir Frašto te ministar unutrašnjih poslova Nusret Sipović.

Potpisnici okvirnog sporazuma o saradnji u pružanju pomoći pripadnicima boračke populacije saglasni su da se planirana sredstva usmjere na realizaciju projekata stambenog zbrinjavanja, pomoć  socijalno i zdravstveno ugroženim poodicama, školovanje, stipendiranje i ljetovanje djece šehida preko Fonda „Ikre“  i banjsko- klimatsko liječenje.

Ministarstvo za boračka pitanja BPK i Kantona Sarajevo ponovo idu ispred drugih s ciljem poboljšanja statusa boračke populacije. Mi imamo adekvatne projekte na kojima smo radili i prošle godine. Naše služba u saradnji sa boračkim udruženjima sagleda koje su to najugroženije populacije, odnosno pojedinci na prostoru našeg kantona, a nakon toga pripremamo relevantnu dokumentaciju i projekte te kandidujemo prema Kantonu Sarajevo. Ovom prilikom zahvaljujem se ministru Ajnadžiću koji svake godine ima senzibiliteta prema našem kantonu i na vrijeme reaguje, tako da pripadnici boračke populacije sa prostora našeg kantona mogu osjetiti da neko van njegovih granica brine o njima.  Mi smo prošle godine imali sedamnest pripadnika boračke populacije kojima je pomogao Kanton Sarajevo, a ove godine ćemo riješiti par krucijalnih problema. Jednom od pripadnika boračke populacije je izgorjela kuća u potpunosti, ali će biti potpuno i sagrađena“- istaknuo je ministar za boračka pitanja BPK Dževad Adžem.

Jedan od najznačajnijih projekta na kojem će raditi ova dva ministarstva u narednom periodu je  izgradnja spomen obilježja legendarnom komandantu  Zaimu Imamoviću.

„To je projekat koji ćemo zajedno sufinansirati jer rahmetli Zaim Imamović je heroj BiH, ne samo heroj Goražda i jako bitna vojna figura u njenoj odbrani. Zaim Imamović je bio istaknuti komandant 14. divizije u 1. korpusu Armije  R BiH i zbog toga mi imamo obavezu za izgradnju spomen obilježja. Mi ćemo konkretne sporazume potpisati za nekih 30 dana kada će direktor Fonda „Ikre“ i svi oni koji su zaduženi za opreativno provođenje ovog Sporazuma potpisati Sporazum sa Ministarstvom i sa nosiocima ovog projekta- kazao je ovom prilikom ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.