»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
U ovoj godini planirano značajnije izdvajanje sredstava za kulturu
Datum: 13.01.2020.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku,kulturu i sport BPK Goražde na ekonomskom kodu za kulturu, u budžetu za 2020.godinu planiralo je finansijska sredstva u iznosu od 55.000 KM, što je znatno više u odnosu na prošlu godinu, jer u 2019.godini se nisu izdvajala sredstva za ovu oblast, kazao je na današnjoj press konferenciji ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Pored toga što je u planu značajnije izdvajanje sredstava za kulturu, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport planira u ovoj godini izmijeniti i zakonska rješenja koja regulišu ovu oblast, donošenjem izmjena i dopuna Zakona o kulturi te Zakona o kulturnom naslijeđu.

„Smatram da je za kulturu potrebno izdvojiti više sredstva, a to mislimo nadomjestiti sklapanjem sporazuma sa Kantonom Sarajevo koji ima institucije koje se bave kulturom, kako bismo, bar mjesečno, mogli upriličiti dvije pozorišne predstave u našem gradu. Takođe, i zakonski želimo urediti ovu oblast, a ono što predstavlja prepreku jeste nadležnost Kantona, jer osnivač JU Centra za kulturu Goražde, koji je glavni nosilac aktivnosti održavanja kulturnih događaja je Grad Goražde. Mi trenutno možemo po zakonu samo izdvajati sredstva za programske aktivnosti JU Centra za kuluturu Goražde, a ne možemo za infrastrukturne i druge projekte. Kao što smo organizovali javnu raspravu o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, tako ćemo upriličiti i sastanak sa Savjetom za kulturu BPK Goražde, na kojem ćemo napraviti plan programskih aktivnosti utroška programa koda za kulturu“-riječi su ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Armana Bešlije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.