»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan prvi radni sastanak za izradu “Strategije prema mladima BPK 2020-2024”.
Datum: 14.01.2020.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde danas je organizovan prvi radni sastanak za izradu “Strategije prema mladima BPK 2020-2024”.

„Okupili smo aktere koji predstavljaju više oblasti u zajednici kako bi se definisala metodologija i koraci u izradi. U narednom periodu će se uključiti što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije. Zakonska obaveza Kantona je da donese Strategiju prema mladima“- ističe ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman  Bešlija.

Partner u izradi Strategije je organizacija World Vision.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.