»»

"/>
World Vision BiH u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Organizovao trodnevni trening aktivnog roditeljstva za nastavnike razredne nastave i socijalne radnike
Datum: 21.01.2020.

World Vision BiH je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovao trodnevni trening aktivnog roditeljstva za nastavnike razredne nastave i socijalne radnike. Trening se dešavao u sklopu saradnje ministarstva i WV BiH u cilju poboljšanja roditeljskih kompetencija za roditelje učenika razredne nastave. Saradnja, takođe, doprinosi osnaživanju partnerstva roditelja i nastavnika kao važnih karika u razvoju punog kapaciteta svakog djeteta.

Tokom tri dana treninga, od 15. do 17. januara, obrađivale su se teme važne za razvijanje životnih vještina svakog djeteta, razvijanje radnih navika i motivacije kod učenika, razvijanje zdravih navika kod učenika, kontrolisanje ljutnje i bijesa kod djece, razvoj socijalnih vještina i kompetencija kod djece, važnost igre tokom odrastanja, nenasilno rješavanja sukoba i međuvršnjačko nasilje. Osim toga, nastavnici su sa roditeljima radili na prevenciji i kontroli roditeljskog stresa, te razgovarali o ulozi oca u odgoju djece i važnosti učešća starijih generacija u porodici u odgoju djece. Ukupno 76 nastavnika je prošlo trening.

“Dobar roditelj je više od osobe koja djeci obezbjeđuje hranu, odjeću i osnovne potrepštine za život. Dobar roditelj učestvuje u svakodnevnici svog djeteta, sa njim razgovara i pomaže mu da donese dobre životne odluke”, izjavila je Nela Hukić, stručna saradnica za obrazovanje i zaštitu djece pri nevladinoj organizaciji World Vision BiH.

U periodu koji slijedi, nastavnici će sa roditeljima učenika u razrednoj nastavi organizovati redovne i ciljane roditeljske sastanke, dok je dugoročno planirano uvrštavanje kurikuluma Aktivnog roditeljstva u godišnji plan i program rada škola.

 “Zadovoljstvo nam je roditeljima djece od I – V razreda osnovih škola ponuditi edukaciju o roditeljstvu. Roditeljstvo je jedna od najvažnijih uloga koju obnašamo, a za koju nas niko ne priprema. Smatramo da je ovaj kurikulum potrebno uvrstiti u redovne aktivnosti škole”, kazala je Amira Borovac, šef sektora za osnovno obrazovanje u Ministarstvu.
www.bpkg.gov.ba/www.ljepotaizdravlje.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.