»»

"/>
Press ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Predstavljen prijedlog Plana upisa učenika u prve razrede srednjih škola
Datum: 15.05.2012.

Prijedlog Plana upisa učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2012/2013.godinu tema je danas održane press konferencije Alme Delizaimović, ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Press konferenciji prisustvovala je i Emira Drakovac, viši stručni saradnik sa srednje, više i  visoko obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja.

Prijedlog Plana upisa utvrđen je nakon njegovog usaglašavanja sa školama i provedene javne rasprave, a konačnu riječ o njemu daće Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Po prvi put, u izradu ovog Plana, kako ističe ministrica Delizaimović, učestvovalo je i tripartitno Savjetodavno vijeće, formirano u septembru 2011.godine, nakon donošenja novog Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ovo vijeće, sastavljeno od relevantnih institucija kao što su Služba za zapošljavanje, Privredna komora, te predstavnika privrednih institucija, Sindikata, Ministarstva za obrazovanje i škola, dalo je svoje mišljenje i podržalo prijedloge koje su poslale škole.

– Kada se inače donosi prijedlog Plana upisa, onda se prvenstveno rukovodi obrazovnim institucijama koje rade na prostoru BPK, zatim kadrom sa kojim se raspolaže jer često i ako su naše želje da odobrimo upis nekih od škola, to ne možemo jer nemamo zadovoljavajući kadar, a kao treća jako bitna stavka je mišljenje tržišta rada, šta je to što je njima potrebno- kazala je ministrica obrazovanja Alma Delizaimović, koja je istaknula interesantan prijedlog koji su dobili od tripatitnog Savjetodavnog vijeća te Nastavničkog vijeća i Školskog odbora Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, koji se odnosi na to da se osim zanimanja trećeg stepena, u ovu školu upisuju i zanimanja četvrtog stepena.

– Ministarstvo se sa njihovim prijedlogom složilo, s tim da mi imamo jednu zakonsku poteškoću u realizaciji same te odluke, obzirom da je ova škola registrovana kao Srednja stručna škola, odnosno škola koja obrazuje zanimanje trećeg stepena. Da bismo prevazišli situaciju u kojoj smo se našli, mi smo pristupili izradi izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju prava osnivača i tim zakonom će se dati mogućnost ovoj školi da obrazuje zanimanje trećeg, četvrtog, petog stepena -majstorsko zanimanje i obrazovanje odraslih. Tu mogućnost nam pruža novi Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju i Okvirni zakon – ističe ministrica Delizaimović.

Ministrica smatra da će se na taj način podići rejting Srednje stručne škole i upisati veći broj učenika, a time i omogućiti vertikalna prohodnost za učenike koji se obrazuju za treći stepen, budući da će im biti omogućeno obrazovanje za četvrti stepen koji prati to zanimanje. Učeniku  kojem na kraju školovanja trećeg stepena bude prosjek 4,0 biće omogućen upis u četvrti razred, navela je ministrica, koja je podsjetila da prema odredbama novog Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, rezultati prijemnih ispita nisu eliminatorni prilikom upisa u srednje škole.

Pored predstavljanja prijedloga Plana upisa u srednje škole, na današnjoj press konferenciji ukazano je na poražavajuću činjenicu da iz godine u godinu opada broj učenika koji se upisuju u srednje škole. Ove godine, klupe osnovnih škola napustiće 373 učenika, što je u odnosu na prošlu godinu kad je osnovno obrazovanje završilo 460 učenika, manji broj za 100 učenika.

U sljedećoj godini, ističu iz Ministarstva za obrazovanje BPK-a Goražde, ovaj broj biće još manji, za oko 200 učenika.

Prijedlog Plana upisa učenika u srednje škole

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.