»»

"/>
Nakon okončanog javnog poziva za upis djece u obavezni predškolski program za školsku 2020/2021.godinu
Evidentan porast broja upisane djece u odnosu na prethodnih pet godina!
Datum: 17.02.2020.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okončan je upis djece u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja , u godini pred polazak u školu,  potvrdila je  danas Amira Borovac, stručna savjetnica  za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Prema njenim riječima, u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja ove godine upisano je 263 djece, što predstavlja  ohrabrujući  podatak da je evidentan porast broja upisane djece, u odnosu na prethodne godine, odnosno u prethodnih pet godina.

„Dakle, u prethodnih pet godina mi smo imali smanjen broj djece koji se postepeno povećavao, međutim ovaj broj je zaista i nas u ministarstvu iznenadio obzirom da smo prema podacima matičnog ureda općine Goražde imali 255 djece koje smo očekivali da će se upisati u obavezni program i evo, prema trenutnim zvaničnim podacima, to je 263. Najveći broj djece kao i prethodnih godina koncentrisan je na području Grada Goražde, odnosno dvije gradske škole koji će pohađati prvi razred. Radi se 206 djece, a ostali broj djece raspoređen je u sve ostale mjesne zajednice, odnosno  područne škole na području kantona. Iako je javni poziv okončan, pozivamo sve roditelje koji nisu izvršili prijavu svoje djece da i dalje to mogu učiniti u najbližoj predškolskoj ustanovi, odnosno najbližoj osnovnoj školi u mjestu stanovanja“-istaknula je Amira Borovac, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Realizacija obaveznog predškolskog programa na području BPK Goražde počinje 3. marta i trajat će do 12. maja.2020.godine, a  odvijat će se pet radnih dana u sedmici u trajanju po tri sata.

„Obuhvat djece ovim programom je i ove godine sto posto za kompletno područje kantona, odnosno za svu djecu  koja su se prijavila biće obezbijeđen obavezni program. Što se tiče grada, već smo formirali pet redovnih grupa u objektima  vrtića  SOS“ Kinderdorf“  i  JU „ Sunce“ a  formirat će se i pet novih grupa  u objektu parka „Plavi cvijet“. Kad je riječ o  području BPK , imat ćemo formirane grupe u Ustikolini i Vitkovićima, a ostali broj učenika  biće pokriven u područnim školama od strane razrednika razredne nastave“-riječi su stručne savjetnice Amire Borovac.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.