»»

"/>
U Sali Skupštine BPK Goražde
Upriličena dodjela priznanja fizičkim i pravnim licima koja su u protekloj godini dali veliki doprinos u poboljšanju položaja mladih
Datum: 05.03.2020.

Komisija za mlade Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličila je danas dodjelu zahvalnica za pravna i fizička lica koja su u 2019.godini dali poseban doprinos poboljšanju položaja mladih na području BPK Goražde ili su radili na afirmaciji mladih.

Priznanja najuspješnijim predstavnicima mladih dodijeljuju se s ciljem da se oda priznanje za njihov rad i postignuća, te da se potakne njihovo učešće u procesu planiranja i odlučivanja, posebno kada se radi o pitanjima od značaja za mlađu populaciju.

Odlukom Komisije, za najuspješnija pravna lica koja su u protekloj godini dala doprinos poboljšanju položaja mladih zahvalnice su dodijeljene: Mreži mladih Muftijstva goraždanskog, organizaciji World Vision-Ured u Goraždu, Udruženjima „Aldi“ i „Kum“ te Udruženju mladih Općine Pale u FBiH.

Kada je riječ o fizičkim licima, zahvalnice su dodijeljene Emini Bogdanić, Džejli Ramović, Kenanu Baljiću, Hamzi Salkoviću, Elmedini Laličić, Emiru Hastoru, Lejli Žuga, Mirzi Hadžiću i Amni Kazagić.

Zahvalnice je uručila predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Edita Velić, koja je i predsjednica Komisije, a ceremoniji dodjele zahvalnica prisustvovao je i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kuluturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.