»»

"/>
45.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija studentima za studijsku 2019/20. godinu
Datum: 12.03.2020.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 45.redovnoj sjednici utvrdila je Konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2019/20. godinu, te dala saglasnost ministru za potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija studentima sa ove liste.

Nakon provedene procedure, pravo na dodjelu stipendije ostvarilo je 178 studenata za čiju realizaciju će u ovoj studijskoj godini biti izdvojeno 172.900 KM.

Ministar obrazovanja dobio je saglasnost i za potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, a za ovu namjenu odobrena su sredstva u iznosu od 39.553 KM.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost na pravilnike o uslovima, načinu i kriterijima za utvrđivanje prioriteta u dodjeli sredstava za povratak i održivi povratak; utvrđivanje prava po osnovu preostale radne sposobnosti; prava na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje te priznavanje prava na participaciju troškova za priključak na infrastrukturne mreže pripadnicima boračke populacije, utvrđena u Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde.

Ministarstvo za pravosuđe je predložilo, a Vlada usvojila Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad, ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. Izmjene se odnose na uočene nedostatke u pogledu imenovanja komisije za prijem iz reda zaposlenih.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke autodijelova za potrebe voznog parka u vlasništvu institucija BPK.

Vlada je dala saglasnost i na svoj Program utroška sredstava sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama u iznosu od 15.000 KM.

Gradu Goraždu iz budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite dodijeljena je jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 9.000 KM, namijenjena za saniranje posljedica požara na stambenom objektu porodice Vilić.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim školama „Fahrudin Fahro Baščelija „ i „Husein ef.Đozo“ u Goraždu i Osnovnoj školi „Hasan Turčalo – Brzi“ u Ilovači.

Ministar za zdravstvo, na kraju sjednice, informisao je članove Vlade o naredbama Kantonalnog kriznog štaba za praćenje korona virusa donesenim na današnjoj i prethodnim sjednicama, a tim povodom, apelovano je na sve građane da se pridržavaju naredbi Kriznog štaba te da vode računa o svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.